عکس: انتشارات ارشاد

طالبان تدریس کتاب «تاریخ معاصر»، نوشته‌ی حبیب پنجشیری را در دانشگاه کابل منع کردند

منابع در دانشگاه کابل می‌گویند که طالبان تدریس کتاب «تاریخ معاصر» که نویسنده‌ی آن پوهاند حبيب پنجشيرى است، ممنوع کرده‌اند.

دست‌کم دو نفر از دانشجویان دانشگاه کابل در پیامی به روزنامه اطلاعات روز می‌گویند که آنان تقربیا در تمام سمستر کتاب حبیب پنجشیری را خوانده‌اند؛ اما این کتاب در آخر سمستر منع شده‌ است.

یکی از این دانشجویان گفت در حالی‌که چند روز به آزمون نهایی سمستر مانده، استاد مضمون تاریخ معاصر به آنان گفته که از کتاب حبیب پنجشیر سؤال نمی‌آید؛ به‌جای آن کتاب دیگر معرفی می‌شود.

این دانشجویان تصمیم طالبان را ناشی از تعصب قومی می‌خوانند.

یکی از دانشجویان می‌گوید که در چاپ گذشته‌ی کتاب حبیب پنجشیری، در آخر کتاب درباره‌ی طالبان بحث شده بود؛ اما این فصل پس از سقوط دولت افغانستان حذف شده بود.

این دانشجو می‌افزاید که به‌ باور او، انگيزه‌ی تصميم طالبان تعصب قومی است و با سایر محتوای کتاب نیز مشکل داشته‌اند.