اشتراک افغانستان در مسابقات المپیک مشروط به دسترسی زنان به ورزش شد

کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده است که حضور افغانستان در بازی‌های‌ ورزشی بین‌المللی از جمله المپیک ۲۰۲۴ پاریس، مشروط به دسترسی زنان و دختران به ورزش در این کشور است.

این کمیته گفته است که گزارش کاملی درباره‌ی وضعیت ورزش افغانستان پس از حاکمیت طالبان را دریافت کرده است.

بورد اجرایی کمیته جهانی المپیک ضمن ابراز نگرانی جدی، محدودیت‌های اعمال شده توسط طالبان بر ورزش زنان و دختران جوان در افغانستان را محکوم کرده است.

این بورد افزوده است که علی‌رغم تعهدات مکرر کمیته ملی المپیک افغانستان و مقامات ورزشی این کشور برای اطمینان از انطباق کامل با منشور المپیک و اصل اساسی عدم تبعیض، از این کمیته خواسته است که محدودیت بر ورزش زنان و دختران را لغو و دسترسی ایمن شان به ورزش را تضمین کند.

بورد اجرایی این کمیته گفته است که هرگونه حمایت از کمیته ملی المپیک افغانستان و عضویت‌اش مشروط به دسترسی ایمن و فراگیر زنان و دختران به ورزش است.

همچنین در تیم‌ها و هیأت‌های افغانستانی که در مسابقات و رویدادهای ورزشی بین‌المللی شرکت می‌کنند، نه تنها ورزشکاران زن مقیم خارج، بلکه ورزشکاران زن مقیم افغانستان نیز حضور داشته باشند.

بورد اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک تأکید کرده که در رهبری و مدیریت نهادهای ورزشی افغانستان باید به زنان سهم داده شوند.

به‌تازگی دیدبان حقوق بشر از کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) خواسته بود که عضویت کمیته المپیک افغانستان را که تحت کنترل طالبان است و به‌دلیل این‌که این گروه ورزش زنان و دختران را منع کرده است، تعلیق کند.

در دوره پیشین حکومت طالبان هم کمیته بین‌المللی المپیک، عضویت افغانستان را تعلیق کرده بود.