برگزاری نمایشگاه صنایع دستی بانوان در قندوز

نمایشگاه صنایع دستی زنان به همکاری دفتر اکتید در قندوز راه اندازی شد.

مسئولان این دفتر می‌گویند زیر چتر پروژه مرکز اجتماعی، آموزش‌های فنی وحرفه‌ای را برای ده‌ها دختر وپسر دراین ولایت به مدت شش ماه فراهم کرده‌اند.

آنها روز گذشته نمایشگاه صنایع دستی را دربخش‌های خیاطی، گلدوزی، قلاب بافی راه‌اندازی کردند.

سلما از دختران کارآموز که دربخش صنایع دستی به مدت شش ماه آموزش دیده است می‌گوید انواع لباس‌های زنانه و یخن‌های گلدوزی را بافته و آنها را دراین نمایشگاه به نمایش گذاشته است.

او از از نهادها وموسسات همکار می‌خواهد برای ظرفیت سازی جوانان برنامه‌های بیشتری راه اندازی کنند.