اشرف غنی: صلاحیت‌های شهرداری کابل باید تغییر کنند

اطلاعات روز: محمد اشرف غنی،‌ رییس جمهور کشور می‌گوید که صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های شهرداری کابل باید تغییر کنند و قانون استملاک به گونه‌ی اساسی اصلاح شود. او این اظهارات را دیروز در دیدار با نمایندگان ولایت کابل در شورای ملی در ارگ ریاست جمهوری بیان کرد.

در خبرنامه‌ی ارسالی دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری به روزنامه‌ی اطلاعات روز آمده، در این دیدار مشکلات شهر کابل در عرصه‌های امنیت، ساخت بی‌کیفیت سرک‌ها، سوء استفاده از امکانات دولتی، کمبود معلمان مسلکی، عدم توجه به بخش زراعت، ازدحام ترافیکی، بیکاری و افزایش معتادان، تراکم نفوس و تقرری‌ها به اساس روابط، با اشرف غنی مطرح شدند.

آنان پیش‌نهاد کردند تا در شهرداری کابل، فرماندهی پولیس و حوزه‌های مربوط آن و هم‌چنان قضا و دادستانی اصلاحات به‌وجود آید. این نمایندگان گفته‌اند، کار احداث سرک حلقه‌ای کابل تسریع و ساخت «بند برق شاه و عروس» تکمیل شود و به حفظ محیط زیست، نظافت شهر و بازار‌یابی برای میوه‌‌های ولایت کابل توجه بیش‌تر صورت گیرد.

سپس رییس جمهور با اشاره بر این‌که کابل فاقد زمین، نه بلکه فاقد برنامه است، گفت، برای بهبود وضعیت کابل، برنامه‌ی استراتژیک روی دست است و آن از اعمار سرک‌ها آغاز می‌شود؛ اما تطبیق آن به وقت نیاز دارد. رییس جمهور افزود، سایر مشکلات شهری، به‌شمول ترانسپورت، جزو برنامه‌ی استراتژیک کابل اند.

او گفت، سهم مردم در تطبیق برنامه‌ها مهم است و بدون سهم‌گیری آنان، نظم و امنیت تأمین نخواهد شد و نیز شهر پاک و نظیف نمی‌شود: «باید فرهنگ شهری در کابل تقویت شود». او افزود، راه جلوگیری از ازدیاد نفوس کابل، به چهار ولایت هم‌جوار آن مرتبط است و تا زمانی که به این مسئله توجه نشود، مشکل کابل حل نمی‌شود.