عکس: آرشیف

مأموریت تیم نظارت از تحریم‌ها علیه طالبان تمدید شد

شورای امنیت سازمان ملل مأموریت تیم نظارت از تحریم‌ها علیه‌ طالبان را برای ۱۲ ماه دیگر تمدید کرد.

قطعنامه‌ی تمدید مأموریت این تیم دیروز (جمعه، ۲۵ قوس) در شورای امنیت به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرا تصویب گردید.

در بیانیه‌ی شورای امنیت آمده است که این شورا براساس ماده‌ی هفتم منشور سازمان ملل متحد، تصمیم گرفته است تا مأموریت تیم نظارتی بر تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با طالبان را که «تهدیدی برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان» است، برای ۱۲ ماه تمدید کند.

مأموریت این تیم به تاریخ ۱۷ دسامبر پایان می‌یافت.

اکنون شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ی تمدید مأموریت تیم نظارت، این تیم را موظف کرده تا درباره‌ی عدم اجرای تحریم‌ها اطلاعات جمع‌آوری و به کمیته تحریم‌ها گزارش دهد.

براساس قطعنامه‌ی ۱۹۹۸ شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر علیه برخی مقام‌های طالبان وضع شده است.

با آن‌که طالبان بارها بر رفع تحریم‌ها تأکید کرده، اما این تحریم‌ها همچنان برقرار است.

شورای امنیت سازمان ملل به‌خاطر روند صلح، برای برخی از مقام‌های طالبان معافیت در نظر گرفته بود، اما این معافیت هم امسال تمدید نشد.