عکس: آرشیف

احتمال حذف دختران از کانکور؛ فورم ثبت‌ نام تنها برای پسران در نظر گرفته شده است

منابع می‌گویند که اداره ملی امتحانات که تحت کنترل طالبان است، برای ثبت‌ نام در کانکور تنها برای دانش‌آموزان پسر فورم در نظر گرفته است.

به‌گفته‌ی منابع، این تصمیم طالبان نشان‌دهنده‌ی حذف دختران از آزمون کانکور است.

یک منبع در ریاست معارف یکی از ولایت‌ها می‌گوید که امسال تنها فهرست فارغان صنف دوازدهم پسرانه برای کانکور خواسته شده است.

یکی از آموزگاران مکاتب مزار شریف، مرکز ولایت بلخ که دروازه‌های مکاتب به‌روی دختران باز اند، می‌گوید که ریاست معارف طالبان به تمام مکاتب دستور داده است که صرف پول فورم کانکور دانش‌آموزان پسر را جمع‌آوری می‌کند.

این آموزگار که خواست هویت‌اش فاش نشود، گفت در مکتبی که او آموزگار است تنها فهرست فارغان دانش‌آموز پسر فرستاده‌ شده است.

خواستیم در این زمینه نظر اداره امتحانات را بگیریم اما موفق به برقراری تماس نشدیم.

طالبان پس از دست یافتن به قدرت، دروازه‌های مکاتب را به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته کرده‌اند. این در حالی است که امسال برای دختران اجازه‌ی اشتراک در کانکور داده شده بود.

وزارت معارف این گروه امسال نیز تنها از دختران صنف دوازدهم بدون درس خواندن آزمون سالانه اخذ کرده‌ است.