عکس: آرشیف

تضمین ترانزیتی گمرکی سه قلم کالا از ۱۱۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافت

وزارت مالیه‌ی طالبان می‌گوید که به درخواست تاجران، تضمین ترانزیتی گمرکی کینو، مالته و سلفر زرد را از ۱۱۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داده است.

در خبرنامه‌ی وزارت مالیه‌ی طالبان که امروز (سه‌شنبه، ۲۹ قوس) منتشر شده آمده است که این اموال ترانزیتی بخش بزرگی از ترانزیت خارجی از راه افغانستان را تشکیل می‌دهند.

این وزارت افزوده است که ریاست عمومی گمرکات تصمیم گرفته است که به منظور تسهیل برای تاجران، تضمین ترانزیتی گمرکی کینو، مالته و سلفر زرد را از ۱۱۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش دهد.

وزارت مالیه‌ی طالبان تذکر داده است که در صورت تخلف هر تاجری از قانون ترانزیت در این سه کالا، اموال وی طبق طرزالعمل ترانزیت خارجی مشمول ۱۱۰ درصد گمرکی می‌شود.