آلمان: ما نمی‌پذیریم که طالبان کمک‌های بشردوستانه را بازیچه زن‌ستیزی خود کنند

آنالنا باربوک، وزیر خارجه‌ی آلمان در واکنش به منع کار زنان در مؤسسات غیردولتی در افغانستان گفته است که تبدیل‌شدن کمک‌های بشردوستانه به بازیچه زن‌ستیزی طالبان قابل پذیرش نیست.

او امروز (یک‌شنبه، ۴ جدی) در رشته‌توییتی نوشته است: «ما نمی‌پذیریم که طالبان کمک‌های بشردوستانه را بازیچه‌‍‌ی زن‌ستیزی خود کنند.»

باربوک افزوده است که طالبان نیمی از جمعیت را از حقوق اساسی‌شان محروم می‌کنند، اصول بشردوستانه را زیر پا می‌گذارند و نیازهای حیاتی مردم را به خطر می‌اندازند.

او گفته است کسانی که زنان و دختران را از کار، تحصیل و زندگی عمومی محروم می‌کنند، کشور خود را ویران می‌کنند.

وزیر خارجه‌ی آلمان افزوده است که آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد: «ما متعهد به پاسخ قوی جامعه بین‌المللی هستیم.»

طالبان در ادامه‌ی سیاست زن‌سیتزانه خود، اخیرا کار زنان در نهادهای غیردولتی را منع و تحصیل دختران را تعلیق کرده‌اند.

این گروه پیشتر کار زنان در ادارات دولتی را ممنوع کرده و دروازه‌های مکاتب را بسته بودند.