عکس: آرشیف

منع تحصیل و کار زنان؛ صندوق جمعیت سازمان ملل: فرامین طالبان ناقض حقوق بشر است

ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ممنوعیت تحصیل دختران و کار زنان در سازمان‌های بشردوستانه در افغانستان را قویا محکوم کرد.

او در بیانیه‌ای گفته است که این فرامین طالبان ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و زنان و دختران را از حقوقی که به‌عنوان یک انسان مستحق آن هستند سلب می‌کند.

ناتالیا کانم افزوده است: «طالبان با محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، سهم نیمی از جمعیت افغانستان در توسعه، رشد اقتصادی و ثبات کشور را نادیده می‌گیرند.»

او همچنین تأکید کرده که زنان کلید پاسخ‌گویی مؤثر به بحران بشردوستانه هستند.

مدیر اجرايی صندوق جمعیت سازمان ملل اضافه کرده است که هر ماه ۲۴ هزار زن در مناطق دشوارگذر افغانستان زایمان می‌کنند و این زنان برای زایمان ایمن به خدمات صحی نیاز دارند.

او از مقامات طالبان خواسته‌ است که به زنان و دختران اجازه دهند به مکاتب بازگردند و به زنان شاغل در سازمان‌های غیردولتی اجازه دهند تا به‌ کار نجات جان میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان که نیاز مبرم دارند، ادامه دهند.

طالبان اخیرا در کنار تعلیق تحصیل دختران، کار زنان در نهادهای غیردولتی را نیز منع کرده‌اند. پیشتر این گروه زنان کارمند در ادارات دولتی را خانه‌نشین کرده بود.

این دو تصمیم اخیر طالبان واکنش‌های جهانی را در پی داشته است. کشورهای جهان به‌شمول کشورهای اسلامی این اقدامات را نکوهش کرده‌اند.