افزایش مالیات ثابت اصناف؛ ۳۰۰ دکان‌دار در مرکز تخار ترک شغل کردند

نزدیک به ۳۰۰ نفر از دکان‌داران در شهر تالقان، مرکز ولایت تخار در پی افزایش مالیات اصناف از سوی وزارت مالیه‌ی طالبان، ترک شغل و دکان‌های‌شان را بسته کرده‌اند.

این دکان‌داران امروز (دوشنبه، ۱۹ جدی) گفتند که مدیریت عمومی اصناف مستوفیت طالبان در تخار، مالیه‌ی ثابت بخش اصناف دوره‌ی جمهوریت را باطل و مالیات این بخش را چند برابر افزایش داده‌اند.

دکانداران رسته‌ی «خان‌آباد»، کوچه‌ی «مدرسه جامع»، سرک «تیل‌فروشی» و مارکت قطغن شهر تالقان از این طرح مستوفیت شکایت دارند و می‌گویند که تعین مالیه‌ی جدید برای اصناف بسیار سنگین است.

به‌گفته‌ی آنان، اداره‌ی مستوفیت طالبان در تخار، مالیات اصناف را نسبت به دوره‌ی جمهوریت سه برابر در نظر گرفته است.

برخی از دکان‌داران می‌گویند که طالبان در یک دکان براساس فروش نه، بلکه با توجه به سرمایه، مالیات تعیین‌کرده‌‌اند. این دکان‌داران میگویند که توان پرداخت مالیات سنگین را ندارند و به این دلیل مجبور به ترک شغل شده‌اند.

یکی از دکان‌داران که خواست اسم وی در خبر ذکر نشود، این تصمیم را «ظلم آشکار بالا خود و دیگر کسبه‌کاران» در شرایط کنونی خواند و گفت که دکان‌داران خواستار تجدید نظر در این تصمیم هستند.

او گفت: «من روزانه ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ افغانی‌ از این دکان‌ فروشات را دارم، حکومت به‌جای حمایت برایم ۲۱ هزار و ۳۵۰ افغانی مالیه تعیین کرد.»

عبدالهادی یکی دیگر از این دکان‌داران، می‌گوید که در گذشته از بابت مالیه دکان خود سالانه مبلغ سه‌هزار و ۱۳۰ افغانی مالیه ثابت به دولت پرداخت می‌کرد. او گفت: «حالا در طرح جدید مالیه اصناف، سالانه نُه‌هزار و ۲۵۰ افغانی مالیه تعیین شده است.»

سلیمان یکی دیگر از دکانداران که به‌دلیل افزایش مالیات ترک پیشه کرده است، می‌گوید که در تمام شهر تالقان، هزینه‌ی مالیات اصناف ۸۰۰ الی ۷۰ هزار افغانی بوده؛ اما در ساحات بندر «خان‌آباد»، کوچه‌ی «مدرسه جامع»، سرک «تیل‌فروشی» و مارکت قطغن، کم‌ترین مالیه پنج‌هزار افغانی در نظر گرفته شده است.

دکان‌داران می‌گویند تا زمانی که مستوفیت طالبان در تخار این تصمیم‌اش را تغییر ندهد، آنان دیگر دکان‌داری نمی‌کنند.

مسئولان محلی طالبان در تخار در این مورد چیزی نمی‌گویند.

وزارت مالیه‌ی طالبان و مستوفیت این گروه در تخار برای افزایش عوايد، ‌به‌ دکان‌ها و حتا غرفه‌های شهرداری، مالیه تعیین می‌کنند.