سیگار: دفتر توسعه بین‌المللی امریکا شرکای خود را از عقد تفاهم‌نامه با طالبان منع کرده است

بازرس امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید که آژانس توسعه بین‌المللی امریکا (USAID) به شرکای اجراکننده‌ی خود در افغانستان دستور داده است که با طالبان تفاهم‌نامه امضا نکند، زیرا امریکا طالبان را به‌عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد.

به‌گفته‌ی سیگار، مطابق پالیسی جدید USAID امضای تفاهم‌نامه با طالبان مشروط به بررسی و تأیید قبلی شده است.

آژانس توسعه بین‌المللی امریکا به سیگار گفت که تأییدیه‌های تفاهم‌نامه ممکن است به‌صورت موردی داده شود و با این توجیه باشد که تفاهم‌نامه برای اجرای فعالیت‌ها یا برای ایمنی کارکنان یا ذینفعان ضروری است.

کمک‌های امریکا به مردم افغانستان در حال حاضر توسط آژانس انکشاف بین‌المللی ایالات متحده و سازمان‌های کمک‌رسان سازمان ملل انجام می‌شود.

به‌گفته‌ی سیگار، ایالات متحده بیش از هشت میلیارد دالر کمک به افغانستان و پناه‌جویان افغان اختصاص داده یا در دسترس این کشور قرار داده است.

به‌تازگی جان سپکو، سربازرس ویژه‌ی امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارشی به کنگره ایالات متحده گفته است که کمک‌های امریکا به افغانستان، چه با ماهیت بشردوستانه باشد و چه از نوع دیگر، ممکن است ناخواسته به طالبان در سطح داخلی و بین‌المللی مشروعیت بخشد.