REUTERS/Ali Khara

هبت‌الله آخوندزاده پسران مسئولان طالبان را از ادارات دولتی منفک کرد

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در فرمانی پسران مسئولان این گروه که در ادارات دولتی زیر چتر پدرشان استخدام شده بودند را «منفک کرده است».

اداره‌ی امور حکومت طالبان، امروز (شنبه، ۲۷ حوت) این فرمان را منتشر کرده است.

در فرمان رهبر طالبان آمده است که مسئولان وزارت‌ها و ریاست‌های مستقل از استخدام افراد براساس تعلقات خویشاوندی و روابط شخصی «جدا» خودداری کنند.

به نقل از اداره‌ی امور حکومت طالبان، در فرمان هبت‌الله آخوندازده آمده است: «مسئولین تمام ادارات امارتی در صورتی که یک یا چند پسر خود را در اداره‌ی زیر چترشان مقرر نموده باشند، پس از ابلاغ این حکم، پسران آنان منفک هستند و در عوض شان باید افراد دیگری بگمارند.»

در حال حاضر اکثر کارمندان پایین‌رتبه‌ی ادارات دولتی کسانی هستند که در حکومت پیشین استخدام شده بودند.

در حکومت پیشین بست‌های ادارات دولتی از طریق آزمون رقابت آزاد استخدام می‌شدند.

در حال حاضر اکثریت بست‌های عالی‌رتبه‌ی ادارات دولتی اعضای طالبان اند که حکمی استخدام شده‌اند. گفته می‌شود در بست‌های پایین‌رتبه‌ی برخی ادارات نیز افرادی استخدام شده که با اعضای طالبان شناخت داشته‌اند.

پس از حاکمیت طالبان آزمون جمعی خدمات ملکی برای استخدام کارمند در بست‌های خالی ادارات دولتی نیز برگزار نشده است.