مرکز مبارزه با تروریسم: طالبان پاکستانی راه طالبان افغانستان را دنبال می‌کنند

مرکز مبارزه با تروریسم، مؤسسه‌ی علمی در آکادمی نظامی امریکا در وست پوینت با نشر یک مقاله درباره‌ی فعالیت تحریک طالبان پاکستان گفته است که این گروه راه طالبان در افغانستان را دنبال می‌کند.

نویسنده‌ی این مقاله عبدالسید و تور همینگ است و آنان با استفاده از مواد منبع باز، قدرت طالبان پاکستانی در دو سال گذشته را تجزیه و تحلیل کرده‌اند.

در بخش اول مقاله به پی‌آمدهای دست‌یافتن طالبان به قدرت در افغانستان برای طالبان پاکستانی پرداخته شده است.

نویسندگان مقاله آورده‌اند: «با پیروزی طالبان در افغانستان، تحریک طالبان پاکستان به سلاح‌های پیشرفته‌تری دست یافته و جنگ‌جویان [خود] را از افغانستان به پاکستان منتقل کرده است و اکنون تمرکز خود را به جنگ علیه دولت پاکستان برمی‌گرداند.»

به‌باور عبدالسید و تور همینگ، طالبان پاکستانی طی دو سال گذشته فعالیت‌های رسانه‌ای و عملیاتی‌شان را تقویت کرده و از هدف قراردادن بی‌رویه‌ی غیرنظامیان در حملات انتحاری دور شده است.

آنان نوشته‌اند که به نظر می‌رسد تحریک طالبان پاکستان به‌دنبال راه طالبان افغانستان و کنترل قلمرو مناطق قبایلی پاکستان هستند.

به‌نوشته‌ی عبدالسید و تور همینگ، پیروزی طالبان در افغانستان، تحریک طالبان پاکستان را جسور کرده است.

آنان افزوده‌اند که طالبان پاکستانی اکنون در مسیر تقلید از طالبان در افغانستان است؛ از جمله گسترش جغرافیایی عملیات و ادغام‌ جنگ‌جویان‌شان.

نویسندگان مقاله‌ی مرکز مبارزه با ترویسم امریکا نوشته‌اند که تحریک طالبان پاکستان با تمرکز بسیار بیشتر محلی و ساختار سازمانی متمرکز، اکنون در تلاش است تا پس از یک سری مذاکرات صلح شکست‌خورده، خشونت خود را علیه دولت پاکستان تشدید کند.

مقام‌های پاکستانی نیز می‌گویند که حملات در این کشور پس از دست‌یافتن طالبان به قدرت در افغانستان افزایش یافته است.

اما طالبان در افغانستان ادعای مقام‌های پاکستان را رد می‌کنند.

دولت پاکستان، پس از دست‌یافتن طالبان به قدرت در افغانستان، با میانجی‌گری این گروه با طالبان پاکستانی مذاکراتی را انجام داد؛ اما ظاهرا این مذاکرات نتیجه نداده است.