مجلس سنا طرح دو قانون را تأیید کرد

اطلاعات روز: اعضای مجلس سنا در نشست دیروز این مجلس با اکثریت آرا طرح قانون منع استخدام کودکان در قطعات نیروهای امنیتی و طرح تعدیل قانون معادن را تأیید کردند. طرح قانون منع استخدام کودکان در قطعات نیروهای امنیتی توسط علی اکبر جمشیدی، عضو کمیسیون دفاعی مجلس سنا و طرح تعدیل قانون معادن توسط  بشیر احمد صمیم ارائه شد.

جمشیدی گفت که کمیسیون امور دفاعی طرح قانون منع استخدام کودکان را مورد بحث دقیق قرار داده است. بشیر احمد صمیم گفت که حکومت طرح تعدیل ماده‌های ۱۰، ۲۳، ۲۹ و ۷۴ قانون معادن را پیش‌نهاد کرده بود که این تعدیلات از سوی مجلس نمایندگان پذیرفته نشده و کمیسیون صحت و محیط زیست سنا نیز آن را رد کرده است.

به‌دنبال آن فصل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا این دو طرح را جدا‌گانه برای تأیید یا رد به رای‌گیری گذاشت. سناتوران حاضر در مجلس با اکثریت‌ آرا این دو طرح قانون را تأیید کردند. طرح قانون منع استخدام کودکان در قعطات نیروهای امنیتی برای جلوگیری از استخدام کودکان در صفوف این نیروها، دارای 7 ماده است.

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق کودکان چندی پیش از استخدام کودکان افغانستان در صفوف نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده بودند. این سازمان‌ها هشدار داده بودند،‌ اگر قانون منع استخدام کودکان در قطعات نیروهای امنیتی در افغانستان نافذ و رعایت نشود، با تعزیرات جهانی روبه‌رو خواهد شد.

قانون معادن نیز در ۲۰ فصل و ۱۱۷ ماده اوایل سال جاری پس از طی مراحل قانونی نافذ شده بود؛ اما حکومت طرح تعدیل و حذف برخی از ماده‌های این قانون را دوباره به شورای ملی پیش‌نهاد کرد که از سوی این شورا پذیرفته نشد. قانون یاد‌شده برای استخراج معادن و رشد اقتصادی در کشور مهم خوانده شده است.