طالبان در پنجشیر ۹۵ مدرسه‌ی دینی ایجاد کرده‌اند

طالبان در ولایت پنجشیر ۹۵ مدرسه‌ی دینی تحت عنوان مدارس دهاتی و خصوصی تأسیس کرده‌اند.

یک منبع در ریاست معارف طالبان در پنجشیر گفت که این مدارس برای دختران و پسران ایجاد شده‌اند.

به‌گفته‌ی منبع، ۷۷ باب مدرسه‌ی تازه‌تأسیس در پنجشیر مدارس دهاتی اند که در آن‌ها آموزش‌های ابتدایی دینی تدریس می‌شود. همین‌طور ۱۸ باب مدرسه‌ی دیگر مدارس خصوصی اند که در آن‌ها آموزه‌های پیشرفته‌ی دینی آموزش داده می‌شود.

منبع افزود که استادان مدارس دینی از طریق آزمون رقابتی جذب شده‌اند.

طالبان در پنجشیر و سایر ولایت‌ها مدارس بزرگ جهادی نیز تأسیس کرده‌اند که گفته می‌شود در این مدارس بیشتر باورهای دینی نزدیک به طالبان تدریس می‌گردد.