نمایندگان مجلس به سران حکومت: دشمنان افغانستان را «براد‌ر و مخالف سیاسی» نخوانید

اطلاعات روز: شماری از اعضای مجلس نمایندگان دیروز در اقدامی نمادین، لباس نیروهای امنیتی را در حمایت از آنان پوشیدند. این نمایندگان، خواستار حمایت تمام مردم از نیروهای امنیتی شدند و هم‌چنان با نشر یک قطع‌نامه‌ی 10 ماده‌‌ای، از سران حکومت وحدت ملی خواستند که دیگر دشمنان مردم افغانستان را «برادر و مخالف سیاسی» نخوانند.

در قطع‌نامه‌ی این نمایندگان مجلس که در اختیار روزنامه‌ی اطلاعات روز قرار گرفته، آمده است: «از رهبران دولت وحدت ملی می‌خواهیم، دشمنان افغانستان را دشمن بدانند، تروریست از اعمالش پیدا‌ست، نه برادر است و نه مخالف سیاسی». هم‌چنان در این قطع‌نامه از حکومت خواسته شده که نهادهای امنیتی و دفاعی را از هر‌نوع مداخله و دست‌اندازی سیاست‌مداران دور نگهدارند.

عارف رحمانی، فرخنده زهرا نادری، سمیع صمیم، بشیر احمد تینج، ریحانه آزاد، عبدالقادر زازی، سید انور سادات، بابر فرهمند و زازی وطن‌دوست، از جمله‌ی نمایندگانی بودند که لباس‌های نظامی برتن کرده بودند. فرخنده زهرا نادری گفت که نیروهای امنیتی به حمایت جدی مردم، سیاسیون و جامعه‌ی جهانی نیاز دارند.

او افزود که در حال حاضر تمام مسئولیت امنیتی بر دوش نیروهای امنیتی است و ما حمایت قاطع خود را از آنان اعلام می‌کنیم. این عضو مجلس هم‌چنان تأکید کرد که نیروهای امنیتی باید با سلاح‌های سنگین تجهیز شوند. عبدالسمیع صمیم با اعلام حمایت از نیروهای امنیی گفت که دوست و دشمن باید تفکیک شوند.

هم‌چنان محمد رضا خوشک وطندوست، عضو دیگر مجلس گفت که نمایندگان ملت‌ با نیروهای امنیتی همراه هستند. به گفته‌ی او، جان‌فشانی و قربانی‌های نیروهای امنیتی، در شرایط دشوار کنونی، باعث شده تا افغانستان بار دیگر به کام تروریستان نیفتد و مردم افغانستان باید قدر این فداکاری‌ها را بدانند.

در قطع‌نامه‌ی این نمایندگان آمده است، از بازماندگان و مجروحان نیروهای امنیتی کشور مواظبت و مراقبت جدی و همه‌جانبه صورت گرفته و نیازمندی‌های مادی آنان رفع شود. حکومت باید بسته‌های کمکی مالی را در پهلوی حقوق شهدا برای این خانواده‌ها در نظر گرفته و احتیاج‌های‌شان را تأمین ‌کند.

در این قطع‌نامه از حکومت خواست شده که به مشکلات صحی مجروحان رسیدگی جدی شود؛ فرصت‌های تحصیلی در داخل و بورسیه‌ها در بیرون از کشور به بازماندگان آنان فراهم شوند. در قسمت امکانات رفاهی، از قبیل خانه و امکانات معیشتی نیز حکومت توجه جدی کند.

در قطع‌نامه‌ی این نمایندگان از شورای علما، مردم، حکومت و جامعه‌ی جهانی خواسته شده که از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کند. در این قطع‌نامه آمده است که حکومت و جامعه‌ی جهانی در قسمت تجهیز نیروهای امنیتی توجه ویژه نموده و نیازمندی این نیروها را به گونه‌‌ای که پاسخ‌گو و متناسب با تهدیدهای امنیتی باشد، رفع کنند.

بر اساس این قطع‌نامه، شماری از نمایندگان برای تحقق و نهادینه ساختن این حرکت، کاکس پارلمانی را ایجاد نموده و از سایر اعضای شورای ملی نیز دعوت می‌کنند که به این کاروان بیپیوندند. در این قطع‌نامه آمده است که ایجاد یک «بنیاد سرباز» برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی در اولویت این صندوق قرار خواهد داشت.