سه شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۳

سناتوران اشرف غنی و عبدالله را متهم به وعده‌خلافی کردند

اطلاعات روز: شماری از اعضای مجلس سنا در نشست دیروز‌ این مجلس از رییس جمهور و رییس اجرایی در خصوص انتخاب نامزدوزیران پیش‌نهادی انتقاد کردند و گفتند […]

اطلاعات روز: شماری از اعضای مجلس سنا در نشست دیروز‌ این مجلس از رییس جمهور و رییس اجرایی در خصوص انتخاب نامزدوزیران پیش‌نهادی انتقاد کردند و گفتند که اکثر آنان مسلکی و مختصص نیستند. آنان هم‌چنان گفتند، غنی و عبدالله در مبارزات انتخاباتی‌شان به جوانان وعده داده بودند که برای آنان یک وزارت ایجاد می‌کنند؛ اما اکنون چنین نکرده‌اند.

اعضای این مجلس گفتند که سران حکومت وحدت ملی در انتخاب نامزدوزیران و تعهدات‌‌ دوران مبارزات انتخاباتی‌شان به جوانان، عمل نکرده‌اند. زلمی زابلی، عضو این مجلس تأکید کرد که وزارت جوانان در حکومت وحدت ملی ایجاد نشده و رییس جمهور و رییس اجرایی هر‌دو به جوانان دروغ گفته‌اند.

او در ادامه در مورد معرفی کابینه افزود که در چوکات کابینه باید افراد صادق و لایق برای خدمت معرفی می‌شدند. او هم‌چنان انتقاد کرد که در کابینه‌ی جدید صرف سه نامزدوزیر زن معرفی شده و این بسیار اندک است. رییس جمهور پیش از معرفی کابینه گفته بود که در کابینه‌ی جدید چهار نامزدوزیرِ زن معرفی می‌شوند.

اعضای مجلس سنا می‌گویند که خانم‌ها کم‌تر به فساد اداری آلوده‌اند و در کابینه‌ی جدید باید تعداد زنان بیش از سه نفر می‌بود‌. نثار حارث، دیگر عضو مجلس سنا تأکید کرد که رییس جمهور و رییس اجرایی به مردم وعده داده بودند، افراد مسلکی، متخصص و شایسته را در کابینه معرفی می‌کنند، اما در عمل چنین نکرده‌اند.

اعضای مجلس سنا می‌گویند، شماری از نامزدوزیران لیاقت مأموریت ساده را ندارند. سناتوران از اعضای مجلس نمایندگان خواستند که در قسمت دادن رای اعتماد به نامزدوزیران، شایستگی، تخصص و مسلکی بودن را مدنظر بگیرند و به افراد فاقد این ویژه‌گی‌ها، رای اعتماد ندهند.

رییس جمهور و رییس اجرایی دلیل تأخیر معرفی کابینه را‌ انتخاب افراد شایسته و متخصص عنوان کرده بودند. پس از بیش از ۱۰۰ روز تأخیر، اسامی ۲۵ نامزدوزیر، به‌شمول سه زن، به روز دوشنبه هفته‌‌ی روان اعلام شد‌. قرار است در هفته‌ی آینده نامزدوزیران برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی شوند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of