370 بسته‌ی کمکی به باغ‌داران چهار ولایت توزیع شد

اطلاعات روز: وزارت زارعت و مال‌داری از توزیع 370 بسته‌ی کمکی به باغ‌داران چهار ولایت شمال‌شرقی خبر داد و اعلام کرد که این بسته‌های کمکی شامل تانکر پنج هزار لیتره‌ی آب، شصت متر پایپ و يک «پمپ پايدل‌دار» است. به گفته‌ی مقام‌های این وزارت، این بسته‌های کمکی به باغ‌دارانی داده شده که سطح زمین‌های‌شان از سطح آب بلندتر است.

‌محمد غلام ملاخیل، هم‌آهنگ‌کننده‌‌ی پروژه‌ی ملی باغ‌داری و مال‌داری(NHLP)  وزارت زارعت در زون شمال‌شرق دیروز به رسانه‌ها گفت، ٤٥ بسته‌ی کمکی در ولایت قندوز، ١٥٠ بسته‌ی‌ کمکی در ولایت تخار، ١٧٠ بسته‌ی کمکی در ولایت بغلان و پنج بسته‌ی کمکی در ولایت بدخشان توزیع شده‌اند.

او آب‌يارى باغ‌ها توسط بسته‌های کمکی یاد‌شده را بدون مصرف خواند و گفت که در آینده توزیع چنین بسته‌هایی برای باغ‌داران افزایش داده می‌شود. بر اساس معلومات ارائه شده، ‌هر بسته‌‌ی کمکی آب‌یاری بیش از 25 هزار افغانی هزینه برداشته و صرف‌ ٢٥ در‌صد بودجه‌ی آن از سوی باغ‌داران پرداخته می‌شود.

‌باغ‌داران پيش از توزيع این بسته‌های کمکی، در مورد چگونگى استفاده از آن آموزش‌ دیده‌اند. باغ‌داران از توزیع این کمک‌ها استقبال کرده و گفته‌اند، حالا بدون مصرف باغ‌های‌شان را آب‌یاری می‌توانند. آنان گفته‌اند، در فصل تابستان قسمت‌هایی از باغ آنان به دلیل نبود آب از بین می‌رفتند؛ اما حالا با استفاده از این سيستم مشکل آنان حل می‌شود.

با وجود میلیون‌ها دالر کمک جهانی در جریان 13 گذشته در بخش زارعت و مال‌داری، اکنون دهقانان در تمام ولایت‌ها در بخش کاری‌شان با مشکلات جدی مواجه اند. حکومت در جریان‌ سال‌های گذشته موفق به ایجاد بند آب‌های زیاد نشد و در فصل تابستان، دهقانان گندم، نهال و کل باغ‌های‌شان را از طریق ماشین‌های تیلی آبیاری می‌کنند.