استراتژی جدید اوباما برای افغانستان روی میز کانگرس امریکا

اطلاعات روز: باراک اوباما، رییس جمهور امریکا به تازگی استراتژی جدید خود را برای افغانستان به کانگرس این کشور فرستاده است. بر اساس این استراتژی، امریکا بر افغانستان به حیث یک همکار مستقل و باثبات تمرکز دارد و پس از این، نیروهای این کشور عملیات اندکی را علیه شورشیان در کشور راه‌اندازی می‌کنند.

در متن این استراتژی آمده است، مأموریت نظامی امریکا در افغانستان پایان یافت و اکنون بخشی از نیروهای این کشور در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغانستان مأموریت یافته است؛ این مأموریت به افغانستان به عنوان یک همکاری مستقل و باثبات تمرکز دارد، تا برای تروریستان و دهشت‌افگنان بین‌المللی پناهگاه امن نشود.

بر اساس این استراتژی، امریکا برای از بین بردن اعضای القاعده با نیروهای امنیتی کشور همکاری می‌کند و بر آموزش و مشوره‌‌دهی این نیروها متعهد است. کمک امریکا برای ارتقای حکومت‌داری خوب در افغانستان و فراهم‌آوری زمینه‌ی کار برای زنان و مردان افغان از اهداف دیگر این استراتژی عنوان شده‌ است.

بر اساس این استراتژی، امریکا با کشورهای همسایه‌ی افغانستان، به‌شمول پاکستان، برای رفع خطر فعالیت‌های تروریستی، همکاری می‌کند. این دومین استراتژی امنیت ملی اداره‌ی اوباما است. نخستین استراتژی اوباما در سال ٢٠١٠ نشر شد و در آن، بیش‌تر بر مبارزه با شورشیان تأکید شده بود.

این در حالی است که اکنون مسئولیت تأمین امنیت سراسری بر دوش نیروهای امنیتی است و با گذشت 13 سال از حضور نیروهای خارجی در کشور، هنوز امنیت تأمین نشده است. نیروهای امنیتی اکنون در جنگ نفس‌گیر با طالبان در شماری از ولایت‌ها قرار دارند؛ اما آنان با کمبود سلاح‌های پیشرفته مواجه‌ اند.

این مسئله یکی از عوامل است که تروریستان هنوز با نیروهای امنیتی وارد جنگ رویارو‌ می‌شوند. با امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو، برای تجهیز نیروهای امنیتی وعده داده شده؛ اما هنوز سلاح‌های پیش‌رفته در اختیار آنان قرار داده نشده است. شهروندان از امریکا انتظار دارند که به وعده‌هایش عمل کند.