سازمان بین‌المللی مهاجرت: مهاجران افغانستان را در زمینه‌ی اسکان و اشتغال کمک می‌کنیم

اطلاعات روز: سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) دیروز در کابل توافق‌نامه‌‌‌ای را برای همکاری در عرصه‌های ارتقای ظرفیت، ایجاد دیتابیس و گسترش همکاری‌های دو‌جانبه با وزارت مهاجران کشور امضا کرد.

لورا تامسن، معاون سامان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان گفت، این سازمان مهاجران عودت‌کننده را در همه‌ی عرصه‌ها و به‌خصوص در بخش اسکان و اشتغال کمک می‌کند. براساس این توافق‌نامه، سازمان بین‌المللی مهاجرت‌ دیتابیس عمومی وزارت امور مهاجران را در کابل و ولایت‌ها فعال می‌کند و هم‌چنان برای ارتقای ظرفیت کاری کارمندان این وزارت نیز تلاش خواهد کرد.

سازمان بین‌المللی مهاجرت‌ هم‌چنان متعهد شده تا وزارت امور مهاجران را در تمامی بخش‌هایی که نیاز به همکاری دارد، یاری رساند. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجران در این نشست گفت که در رابطه با طرح‌هاى مختلفى که در چند ماه با دفتر سازمان بين‌المللى مهاجرت داشتند، به تفاهم رسيدند تا براى حل چالش‌هاى مهاجرت و مديريت مهاجرت، همکارى مشترک داشته باشند.

آقای عالمی افزود که همکارى‌هاى اين سازمان با این وزارت بيش‌تر بر آگاهى عامه، آگاه ساختن مردم از خطرات مهاجرت و مشکلاتى که مهاجرت دارد، متمرکز اند. از سویی هم، عالمی بلخی می‌گوید، در سفرى که چندی پیش به ایران داشتم، ریيس جمهور آن کشور به صراحت اعلام کرد، تمام مهاجرانی که در ايران مدرک ندارند، بايد ثبت گردند.

این در حالی‌ست که بر اساس آمار وزارت مهاجران، بیش از شش میلیون شهروند‌ افغانستان در کشورهای خارج مهاجر اند که اکثر این مهاجران در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند. به گزارش وزارت مهاجران، 1.6 میلیون مهاجر افغانستان در پاکستان ثبت شده و 1.5 میلیون نفر دیگر بدون مدارک قانونی در این کشور زندگی می‌کنند.