بهره برداری 30 پروژه انکشافی در ولایت بلخ

اطلاعات روز: مسئول ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت بلخ می‌گوید که 30 پروژه‌ی انکشافی این برنامه به هزینه بیش از 74 میلیون و 276 هزار افغانی در یکی از ولسوالی‌های آن ولایت تکمیل و به بهره ‌برداری سپرده شده است.
ریاست رسانه‌های برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات، با نشر خبر نامه‌ای گفته است: «اخیراً 30 پروژه‌ی برنامه همبستگی ملی وزارت احيا و انکشاف دهات در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.»
پروژه‌های یادشده شامل اعمار تعمیر 7 باب مکتب، دیوار احاطه یک مکتب به طول 390 متر، 19 باب تعمیر مرکز اجتماعی و ساختمان 156 پایه حقابه یا تقسیم کننده آب زراعتی می‌باشد که از مزایای این پروژه‌ها حدود 9871 خانواده مربوط به 30 روستا مستفید گردیده‌اند.
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات 934 قریه را در ولایت بلخ تحث پوشش قرار داده و تا به حال توانسته 2104 پروژه را در سکتور‌های مختلف تکمیل و مورد بهره‌ برداری قرار دهد. حدود 200 پروژه دیگر نیز در این ولایت تحت کار می‌باشد.