یکشنبه 28 میزان 1392

مجلس نمایندگان لیست غاصبان زمین را افشا کرد

  اطلاعات روز: مجلس نمایندگان در نشست دیروز خود، لیست نام غاصبان زمین‌های دولتی و غیر‌دولتی را افشا کرد. در لیستی که از سوی کمیسیون خاص بررسی […]

 

اطلاعات روز: مجلس نمایندگان در نشست دیروز خود، لیست نام غاصبان زمین‌های دولتی و غیر‌دولتی را افشا کرد. در لیستی که از سوی کمیسیون خاص بررسی و مطالعه‌ی اعمال حکومت ارائه گردید، غاصبان زمین را بیش‌تر متنفذین و فرماندها‌ن‌ جهادی تشکیل می‌دادند. اما در این لیست سید اسحاق گیلانی عضو پیشین نمایندگان و نامزد ریاست جمهوری، سید شیر آغا گیلانی و سید منصور نادری، عضو پیشین مجلس نمایندگان نیز بودند.

‌کمیسیون خاص بررسی و مطالعه‌ی اعمال حکومت حدود یک سال قبل به  منظور بررسی زمین‌های غصب شده دولتی و غیر‌دولتی تشکیل گردید. طبق یافته‌های کمیسیون حدود 1.3 ملیون زمین دولتی و غیر‌دولتی از سوی 15800 غاصب غصب شده است. پیش‌تر این کمیسیون نظر به دلایلی چندین بار موفق به افشای لیست نام غاصبان زمین نشد.

 روز گذشته زلمی مجددی، رییس این کمیسیون گفت که حکومت واقعیت‌ها را پنهان کرده و در این لیست از غاصبان که زمین‌های دولتی را خلاف قانون غصب کرده و کسانی که در دولت‌اند، مشخص نشده‌اند. اما این گفته‌ی او حساسیت برخی از نمایندگان را برانگیخت.

شکریه بارکزی، عضو مجلس نمایندگان گفت، کمیسیون باید در جریان کار‌، که با همکاری حکومت مواجه نشده بود، می‌گفت. در همین حال، رمضان بشردوست گفت، ما انتظار داشتیم که کمیسیون تمام موارد‌‌ را بررسی و مطالعه کند. اگر زمین توسط هیچ‌کسی غصب نشده، حتما جن و پری آن را غصب کرده‌اند. وی هم‌چنان گفت، در این کشور مسایل دوستی، رفاقت و مسایل قومی و سمتی بالاتر از دالر است. الله گل مجاهد نیز گفت، اعضای کمیسیون حقایق را پنهان می‌کنند یا از افشای آن می‌ترسند ‌یا معامله کرده‌اند. اما زلمی مجددی در این زمینه گفت، ما در این زمینه با صداقت تمام کار کردیم و نظر به اسنادی که از سوی حکومت به دست ما رسیده، آماده‌ی افشای نام غاصبین هستیم.

این کمیسیون لیست غاصبان را نظر به زیادت زمین‌های غصب شده به چند‌دسته تقسیم کرده است. افرادی که بالاتر از 10 هزار جریب زمین را غصب کرده‌اند، در بخش اول و افرادی که از 1 هزار تا 999 هزار را غصب کرده‌اند، در بخش دوم و همین طور نظر به زیادی غصب ترتیب داده است.

در این زمینه تصمیم مجلس بر آن شد که لیست نام‌ها تکثیر و به دست‌رس اعضای مجلس قرار گیرد و بعد از بررسی و مطالعه‌‌، مجلس‌ تصمیم بعدی را در زمینه خواهد گرفت. عبدالرووف ابراهیمی گفت، ما از کمیسیون خاص برای تلاش صادقانه‌‌اش بدون امکانات لازم و همکاری حکومت، سپاس‌گزار هستیم و در مورد آن در جلسه‌ی دیگری فیصله خواهیم نمود.

لیست غاصبان زمین

بخش اول، کسانی که بالاتر از 10 هزار جریب زمین را غصب کرده‌اند

1-     حیات خان، شخص متنفذ، هلمند، گرشک، 95 هزار جریب زمین زراعتی، تاریخ غصب 1375، اسناد ندارد.

2-     حاجی جانان فرزند محمد حنیف، متنفذ، نیمروز، دلارام، 47 هزار جریب زمین، 1383، بدون اسناد.

3-     عبدالسلام پلنگ فرزند پلنگ، متنفذ، بلخ، حیرتان، 35 هزار جریب زمین بایر، 1380، اسناد قباله‌ی جنبش.

4-     حاجی پیر محمد فرزند حاجی امیر جان، متنفذ، ارزگان، مرکز گرشک، 15874 جریب زمین بایر، قباله‌ی جعلی.

5-     کبیر فرزند گجرخان، متنفذ، نیمروز، دلارام، 17 هزار جریب زمین، 1383، بدون اسناد.

6-     مولاداد فرزند عبدالحق، متنفذ، نیمروز، دلارام، 15 هزار جریب زمین زراعتی 1383، بدون اسناد.

7-     عبدالکریم فرزند تورخان، قوماندان جهادی، تخار، 15 هزار جریب زمین، بدون اسناد.

8-     سید اسحاق گیلانی و شیر آغا‌ گیلانی، ننگرهار، خوست-کنر، 15 هزار جریب، 1383، اسناد ندارد.

9-     ناظم خان، شیر محمد، متنفذ، خوست، اسماعیل‌خیل، 14 هزار و 990 جریب، 1375، ساحه‌ی مسکونی، بدون اسناد.

10- سید محمد خان فرزند عیسا خان، متنفذ، نیمروز، دلارام، 13 هزار و 5 صد جریب، 1383، اسناد ندارد.

11- نیک محمد وفا فرزند فقیر محمد، متنفد، بلخ، 12 هزار و صد جریب، 1359، بدون اسناد.

12- حاجی منجی  فرزند نظر محمد، متنفذ، کابل، بگرامی، 10 هزار و 8 صد‌ و 96 جریب زمین، اسناد ندارد.

13- حاجی محمد نادر، فرزند عمراخان، متنفذ، هلمند، 10 هزار جریب، اسناد ندارد.

14- محمد ظریف فرزند عمر خان، متنفذ، بادغیس، قلعه‌ی نو، 10 هزار جریب زمین علف‌چر، 1388، بدون اسناد.

15- میر محمد فرزند محمد انور ، متنفذ، سر پل، 1388، 10 هزار جریب زمین، اسناد ندارد.

16- نور علی فرزند داد علی، بلخ، متنفذ، 10 هزار جریب، 1376، اسناد قباله‌ی جنبش.

17- ورثه‌ی قربان ملا بابا، متنفذ، بلخ، 10 هزار جریب زمین، 1376، قباله‌ی جنبش.

18- حاجی موسی فرزند خدای نظر، قوماندان جهادی، ننگرهار، خوست و کنر، 1381، ساحه‌ی مسکونی، اسناد ندارد.

بخش دوم لیست کسانی است که از 1 هزار تا 10 هزار جریب زمین را غصب کرده‌اند و تعداد‌شان 194 نفر است. همین طور تا 15800 غاصب به بخش‌های خاصی تقسیم شده است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of