وزارت کار: به افراد معلول پاهای مصنوعی توزیع می‌شود

اطلاعات روز: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می‌گوید که برای افراد دارای معلولیت از طرف انستیتوت ملی معلولین به صورت کاملاً رایگان پاهای مصنوعی توزیع می‌شود.
انستیتوت ملی معلولین از طرف یک مؤسسه هندی ساخته شده و در یک برنامه یک ماهه‌ی آزمایشی در کابل، برای 1000 معلول پاهای مصنوعی ساخته است.
وزارت کار به نشرخبرنامه‌ای گفته است که ساخت هر پای در حدود 4500 افغانی هزینه برمی‌دارد اما این وزارت از طریق انستیتوت ملی معلولین این امکانات را به صورت رایگان در اختیار معلولین قرار می‌دهد.
خبرنامه افزوده است، در ساخت پاهای مصنوعی مواد با کیفیت مصرف می‌شود و به فرد معلول کمک می‌کند تا با استفاده از این پاها قادر به راه رفتن و کار کردن باشد.
این وزارت از افراد دارای معلولیت خواسته که برای دریافت پاهای مصنوعی به انستیتوت ملی معلولین مراجعه کنند.