۳۴ پروژه انکشافی در کاپیسا به بهره برداری سپرده شد

اطلاعات روز: وزارت احیا و انکشاف دهات، 34 پروژه‌ انکشافی در بخش‌های ترانسپورت، تهیه آب آشامیدنی صحی، آبیاری، انکشاف محل و برق را در ولسوالی‌های مختلف ولایت کاپیسا به بهره‌برداری سپرد.
نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات روز سه‌شنبه در سفری به ولایت کاپیسا، ضمن بهره برداری از ۳۴ پروژه‌ انکشافی در سکتورهای مختلف، کار ساخت برخی از پروژه‌های سرک‌سازی را نیز افتتاح کرد.
آقای درانی به خبرنگاران گفت: «خوشبختانه امروز 34 پروژه با هزینه 234 میلیون افغانی در بخش‌های مختلف در ولایت کاپیسا تکمیل شده و در عین حال کار یک تعداد از پروژه‌های عام‌المنفعه‌ی دیگر نیز آغاز می‌شود که مهم‌ترین آن ساخت سرک ولسوالی کوهبند به طول ۱۳.۸ کیلومتر به ارزش ۱۲۳میلیون افغانی می‌باشد و کار آن امروز رسما آغاز شد.»
به گفته‌ی آقای درانی، با ساخت سرک ولسوالی کوهبند بیش از ۲۸ هزار خانواده از آن مستفید می‌شوند.
در عین حال، وزیر احیا و انکشاف دهات، کار ساخت بزرگ‌ترین پل را به طول 140 متر در منطقه «کالوته» ولسوالی حصه دوم کاپیسا به ارزش بیش از 60 میلیون افغانی افتتاح کرد.
آقای درانی گفته: «این پل بسیار ارزش حیاتی و اقتصادی دارد. این پل نه تنها این‌که ولسوالی‌های حصه دوم را با ولسوالی سید خیل وصل می‌سازد، بلکه این پل باشندگان دو ولایت را با هم نزدیک می‌سازد.»
وزیر احیا و انکشاف دهات گفت که این وزارت در سال مالی ۱۳۹۴، حدود ۲۱۹ پروژه را در سکتورهای مختلف در تمام ولسوالی‌های کاپیسا تطبیق کرده است.
از سوی دیگر، آقای درانی پروژه برق‌رسانی ولسوالی کلکان ولایت کابل را نیز افتتاح کرد.
آقای درانی در مورد گفت: «با افتتاح پروژه‌ی تمدید شبکه برق ولسوالی کلکان ولایت کابل، بیش از 800 خانواده از برق دوامدار مستفید شدند.» این پروژه بیش از 124میلیون افغانی هزینه برداشته و پس از افتتاح توسط وزیر احیا و انکشاف دهات، رسماً به ریاست برشنا سپرده شد.
وزارت انکشاف دهات می‌گوید با تطبیق پروژه‌های یادشده ده‌ها هزار فرصت کاری برای باشندگان محل مساعد شده است.