هند و عربستان صدور ویزا برای افغان‌ها را محدود کردند

اطلاعات روز: صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه می‌گوید که هندوستان به دلیل استفاده اتباع خارجی از پاسپورت‌های افغانستان و نگرانی امنیتی، و عربستان به‌دلیل عدم بازگشت برخی افغان‎ها از این کشور، صدور ویزا را برای افغان‌ها محدود کرده‌‌اند.
آقای ربانی در نشست امروز مجلس سنا در مورد صدور ویزا برای انجام حج عمره گفت که عربستان به‌دلیل عدم برگشت برخی از متقاضان ویزای حج عمره، این روند را محدود ساخته و برای متقاضیانی که کم‌تر از ۴۰ سال سن داشته باشند، ویزا صادر نمی‌کند.
ربانی افزود، از مدتی به این سو عربستان برای افغان‌های که کم‌تر از چهل سال سن دارند ویزه زیارتی صادر نمی‌کند چون، برخی از شهروندان کشور که از طریق شرکت‌های سیاحتی و زیارتی ویزه این کشور را گرفته‌اند، دوباره برنگشته‌اند.
اما ربانی گفت که این مشکل موقتی است و تلاش‌ها برای رفع آن جریان دارد؛ حتا رییس‌جمهور غنی نیز در این مورد با شاه عربستان از طریق تلفون صحبت کرده است.
وزیر خارجه در مورد محدود کردن ویزا از سوی هند گفت، هندوستان نیز به دلیل استفاده اتباع خارجی از پاسپورت‌های افغانی و موجودیت نگرانی‌های امنیتی، ویزایش را برای شهروندان کشور محدود کرده است.
به گفته‌ی ربانی، هند صدور ویزا برای افغان‌ها را قطع نکرده است اما طرزالعملی برای صدور ویزا در نظر گرفته است. براساس این طرزالعمل، متقاضیان ویزا باید صورت حساب بانکی داشته باشند و اگر برای تداوی به هند می‌روند باید گزارشی ارائه کنند که بیان‌گر نبود امکان تداوی‌شان در داخل افغانسان باشد.
در حال حاضر به رویت تذکره‌های کاغذی برای شهروندان کشور پاسپورت صادر می‌شود. وجود فساد در ادارات مربوطه باعث شده که اتباع خارجی نیز بتوانند به سادگی تذکره تابعیت افغانستان را اخذ کنند. با این وصف شماری از آگاهان توزیع تذکره الکترونیکی را راه حل این مشکل می‌دانند تا از یک سو شهروندان کشور به سند تابعیت با اعتبار بین‌المللی دست‌یابد، از سوی دیگر دست‌رسی اتباع خارجی را به تذکره تابعیت افغانستان کوتاه کند.