وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد 188 پروژه انکشافی را امضا کرد

اطلاعات روز: وزارت احیا و انکشاف دهات، قرارداد 188 پروژه انکشافی را به ارزش حدود 250 میلیون افغانی با شوراهای انکشافی قریه‌ها و برخی از شرکت‌های خصوصی امضا کرد.
این پروژه‌ها شامل ساخت سربندها، دیوارهای استنادی، کانال‌های آبیاری، پل، پلچک‌ها، ترناب، شبکه‌های آبرسانی، حفاری چاه‌ها و ذخیره‌های آب آشامیدنی صحی می‌باشد.
انجنیر نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، امروز (دوشنبه) در تالار کنفرانس این وزارت گفت که از جمله 188 قرارداد، به تعداد 40 قرارداد آن شامل پروژه‌های جلوگیری از تخریبات سیلاب‌ها و 148 پروژه دیگر شامل سکتور آبرسانی و تهیه آب آشامیدنی صحی است.
وزیر احیا و انکشاف دهات گفت: «قرارداد 40 پروژه که جمعاً‌ به ارزش 179,806,019 افغانی می‌شود (با 10 فیصد سهم شوراها) با شوراهای انکشافی قریه‌ها و شرکت‌های خصوصی به‌منظور دسترسی مردم به خدمات اساسی و توسعه‌ی دهات به امضا می‌رسد.» وی افزود که این 40 قرارداد شامل پروژه‌های جلوگیری از تخریبات سیلاب‌ها است که قرار است در ولایات کابل٬ بلخ، بغلان، بدخشان، غور، لوگر، قندوز، تخار، ننگرهار، پنجشیر لغمان فاریاب، کاپیسا و جوزجان تطبیق گردد.
پروژه‌های یادشده توسط حکومت افغانستان و بانک انکشاف آسیایی کمک و تمویل مالی می‌شوند.
همچنان مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گویند که با تطبیق پروژه‌های فوق بیش از 202 هزار تن از باشندگان ولایات مذکور از مزایای این پروژه‌ها مستفید خواهند شد و هم‌چنان حدود 80 هزار فرصت یا روز کاری نیز ایجاد می‌شود.
از سوی هم، وزیر احیا و انکشاف دهات، به منظور دسترسی بیشتر مردم دهات به آب آشامیدنی صحی، قرارداد 148 پروژه‌ها در سکتور آبرسانی نیز به امضا رسانید.
نصیر احمد درانی گفت: «در حال حاضر دسترسی مردم دهات به آب آشامیدنی صحی به 58.4 درصد رسیده است و به منظور تهیه آب آشامیدنی به مردم، امروز قرارداد 148 پروژه دیگر را در این بخش عقد می‌شود که از این پروژه‌ها بیش از 40 هزار تن مستفید می‌شوند.»

ساخت 37 شبکه آبرسانی
آقای درانی می‌افزاید: «این پروژه‌ها شامل 37 شبکه آبرسانی در ولایت‌های هرات، غور، فراه، بامیان، پکتیا، زابل، نمیروز، سمنگان، کابل، پروان و حفاری 105حلقه چاه آب آشامیدنی سطحی در ولایت‌های کابل، غزنی، پروان، فراه، ننگرهار، لغمان، کنر و جوزجان و هم‌چنین به تعداد 6 حلقه چاه‌های عمیق تحقیقاتی در ولایت‌های کاپیسا، سرپل، قندهار، بغلان و پروان تطبیق می‌شود.»
به گفته‌ی وزیر انکشاف دهات، هزینه مجموعی پروژه‌های آبرسانی 79.7 میلیون افغانی است که توسط حکومت افغانستان، یونیسیف و کشورهای عضو سارک تمویل مالی می‌شود.
از سوی دیگر، نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف از شوراهای انکشافی و شرکت‌های خصوصی خواست که براساس شرایط و قرارداد، پروژه‌ها را در زمان مشخص و با کیفیت تطبیق کند.
او هشدار داد در صورتی‌که در تطبیق پروژه‌ها تعلل و کاستی رونما شود، با تطبیق کنندگان آن برخورد جدی می‌شود. او گفت: «در حال حاضر در وزارت احیا و انکشاف دهات یک تیم نظارتی بسیار قوی ایجاد شده و هر ازگاهی در مرکز، ولایت‌ها، ولسوالی‌ها و قریه‌ها به صورت منظم و سیستماتیک از پروژه‌ها نظارت می‌کنند.»
وزیر احیا و انکشاف دهات از مردم، رسانه‌ها و جامعه مدنی نیز می‌خواهد که به منظور تضمین شفافیت هرچه بیشتر پروژه‌ها، در نظارت از پروژه‌ها این وزارت را بیشتر همکاری کنند.