وزارت احیا وانکشاف دهات دریک سال 1.8میلیارد افغانی صرفه‌جویی کرد

اطلاعات روز: وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که این وزارت بیش از 1.8میلیارد افغانی از بابت 152 قرارداد در یک سال صرفه‌جویی کرده است.
نصیر احمد درانی، وزیر احیا وانکشاف دهات امروز (چهارشنبه،27ثور) در نشست خبری گفت که این وزارت به منظورعرضه خدمات اساسی به طور موثر، عادلانه و شفاف جهت بهبود وضعیت زندگی باشندگان روستاها برنامه‌های اصلاحی را عملی کرده است.
او گفت:« خوشبختانه وزارت احیا و انکشاف دهات براساس پلان سالانه‌ی مبارزه با فساد اداری در دوره‌ی حکومت وحدت ملی، یک سلسله اقدام‌های قاطع و جدی را به منظور کاهش و جلوگیری از فساد اداری و استفاده‌ی موثر و مثمر از منابع انکشافی به نفع مردم عملی کرده است.»
وی افزود که به منظور مبارزه با فساد، ادار‌ه‌های موازی را دراین وزارت از بین برده است.
آقای درانی تاکید کرد:« اقدام‌های اساسی وزارت احیا و انکشاف دهات جهت مبارزه با فساد اداری و تضمین شفافیت شامل از بین بردن اداره‌های موازی، انکشاف سیستم‌های الکترونیکی جهت تسریع امور، ساده‌سازی پروسه‌های عملیاتی، ایحاد مرکز واحد برای مشتریان، فرستادن قضایای فساد به نهادهای عدلی و قضایی، تاسیس بانک اطلاعات و سیستم پاسخگویی به مردم، رسانه‌ها و جامعه مدنی، افزایش سفرهای ولایتی رهبری وزارت به هدف بررسی مشکل‌ها، بازدید از پروژه‌ها و تقویت تیم نظارتی می‌باشد.»
او گفت که در بخش امضای قراردادها تغییری بزرگ رونما شده است طوری‌که در سال مالی 1395، برای تامین شفافیت از بابت 152قرارداد پروژه‌های مختلف بیش از 1.8میلیارد افغانی برای دولت صرفه‌جویی شده است.
به گفته‌ی آقای درانی قیمت اولی این قرارداده‌ها بیش از 8.2 میلیارد افغانی بوده و پس از بررسی دقیق، قیمت واقعی آن به 6.5میلیارد افغانی رسیده است.
درانی می‌گوید که از زمانی که او به عنوان وزیر دراین وزارت ایفای وظیفه می‌کند، هیچ‌ پروژه‌‌یی این وزارت به هدف افزایش و بالابردن قیمت‌ها تعدیل نشده است؛ در حالی‌که در گذشته یک تعداد قراردادهای که تعدیل شده، قیمت ها تا 35درصد از اصل قرارداد بیشتر بوده است.
آقای درانی افزود: «در جریان دو سال گذشته تنها دو پروژه را تعدیل کردیم که خوشبختانه در نتیجه‌ی تعدیل آن بیش از یک میلیون دالر از شرکت تطبیق‌کننده به حکومت بازگردانده شده است. این موضوع نشان می‌دهد که من و همکارانم اراده‌ی جدی داریم که از فساد اداری جلوگیری شود».
وی خاطرنشان کرد که در جریان سال گذشته، یک تعداد از موسسه‌های همکار برنامه‌ی همبستگی ملی در نتیجه‌ی کم‌کاری‌ها بیش از 64میلیون افغانی جریمه شدند.
وزارت احیا وانکشاف دهات از جمله‌ی وزارت‌های فعال در دو سال گذشته به شمار می‌رود که بیشترین بودجه‌ی مالی خود را به مصرف رسانده و سطح فساد دراین وزارت پایین گزارش شده است.