نصب سولر بر بام‌ها؛ طرح جدید برای افزایش برق پایتخت

اطلاعات روز: شرکت برشنا می‌گوید که برای افزایش برق کابل طرح جدیدی روی دست دارد؛ قرار است بر فراز بام‌های اداره‌های دولتی و منازل مسکونی سولر آفتابی نصب شود.
این شرکت می‌افزاید که با تطبیق این طرح، برخی شهروندان کابل به‌جای برق آبی و حرارتی از برق خورشیدی مستفید خواهند شد.
شرکت برشنا با نشر خبرنامه‌یی اعلام کرده که با عملی شدن این طرح تا سال آینده، نخست 15 میگاوات برق برای شماری از وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های دولتی فراهم خواهد شد و در گام دوم برنامه‌ی نصب سولر بر بام منازل مسکونی عملی خواهد شد.
50 فیصد هزینه‌ی ساخت این طرح از سوی بانک انکشاف آسیایی و 50 درصد دیگر آن توسط مشترکین پرداخت خواهد شد.
شرکت برشنا این طرح را راه‌حل میان‌مدت برای کم‌برقی کابل عنوان کرده است.
فصل گرما و سرما که فرامی‌رسد، پایتخت به مشکل جدی کمبود برق مواجه می‌شود. تا همین دو سه روز قبل برخی از ساحات کابل در شبانه روز کمتر از 4 ساعت برق داشتند.
چندی پیش رییس برق کابل عامل پرچوی‌های طولانی برق در پایتخت را بلندرفتن دمای هوا در ننگرهار عنوان کرده بود.
رییس برق کابل به اطلاعات روز گفته بود 60 میگاوات برقی که از بند نغلو به کابل می‌رسید، طی فصل گرما و افزایش دمای هوا در ننگرهار، به آن ولایت اختصاص داده شده بود.