مجلس نمایندگان به برکناری رییس کمیسیون انتخابات واکنش نشان داد

اطلاعات روز: شماری از اعضای مجلس نمایندگان در واکنش به برکناری رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که آقای نجیب‌الله احمدزی از دید مجلس رییس این کمیسیون است.
آنان تاکید دارند که کمیسیون انتخابات نهاد شخصی رییس‌جمهور غنی نیست.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان برکناری رییس کمیسیون مستقل انتخابات را خلاف قانون دانسته و خواستار توضیحات بیشتر در پیوند به برکناری وی از سوی ریاست‌جمهوری شدند.
همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان در نشست امروز( شنبه، 27 عقرب) گفت که برکناری رییس کمیسیون انتخابات خلاف قانون و مداخله در امور این کمیسیون است.
آقای همایون تصریح کرد که کمیسیون انتخابات شخصی نیست و متعلق به سرنوشت مردم افغانستان است.
او تاکید کرد که رییس برکنار شده‌ی کمیسیون انتخابات در برابر مجلس رییس،  رسمی این کمیسیون است.
آقای همایون افزود که نجیب‌الله احمدزی، رییس کمیسیون انتخابات به مجلس فرا‌ خوانده خواهد شد تا در مورد دخالت های رییس جمهور غنی در امور داخلی این کمیسیون و روند انتخابات را، به مردم افغانستان شریک سازد.
ظاهر قدیر دیگر عضو مجلس نیز گفت که رییس جمهور با برکناری رییس کمیسیون انتخابات می خواهد انتخابات های آینده را به نفع خود مهندسی کند.
آقای قدیرگفت:«کمیسیون انتخابات شخصی نیست که رییس جمهور یک روز بخواهد کسی را در آن مقرر کند و روزی دیگر برکنار نماید.»
کرام الدین رضا زاده، عضو دیگر مجلس نیز گفت که انتخابات یک روند ملی است و حکومت در مورد شفافیت در روند برگزاری انتخابات به مردم افغانستان وعده داده بود و باید به وعده خود عمل کند.
آقای رضا زاده افزود: «برکناری رییس کمیسیون انتخابات، عملاً دخالت حکومت را در این روند ملی نشان می دهد و آقای غنی قصد دارد که انتخابات آینده را مهندسی کند».
به گفته وی، مجلس نمایندگان باید در پیوند به برکناری رییس کمیسیون بی تفاوت نباشد و در این مورد از حکومت وضاحت بخواهد.
نجیب الله احمدزی، رییس کمیسیون انتخابات روز چهار شنبه هفته‌ی گذشته براساس فرمان رییس‌جمهور غنی از سمتش برکنار شد.
آقای احمدزی روز پنجشنبه، هفته‌ی گذشته در یک نشست خبری گفت که برکناری او از سوی ریاست‌جمهوری غیرقانونی است.
وی تاکید کرد که آقای غنی در امور انتخابات مداخله می‌کند.
ارگ طی حکمی از کمیته‌ی گزینش اعضای کمیسیون انتخابات، خواسته است تا فرد دیگری را به عنوان رییس کمیسیون انتخابات به ریاست‌جمهوری معرفی کند.
اعضای کمیسیون انتخابات از سوی کمیته‌ی گزینش به ریاست جمهوری پیشنهاد و از سوی رییس‌جمهور انتخاب می‌شود.