کمیسیون انتخابات: کمیته‌ی گزینش خلاف قانون اساسی است

اطلاعات روز: اعضای  کمیسیون مستقل انتخابات از ایجاد کمیته‌ی گزینش انتقاد نموده و آن را خلاف قانون اساسی کشور می‌داند. به باور اعضای  کمیسیون مستقل انتخابات، کمیته‌ی گزینش برعلاوه‌ی آن که خلاف قانون اساسی ایجاد شده است، خارجی‌ها نیز در ایجاد آن اعمال نفوذ کرده‌اند. این اظهارات در حالی ابراز می‌شود که کمیته‌ی گزینش برای معرفی کمیشنران  کمیسیون انتخابات عملاً کارش را شروع نموده و به‌زودی آنان را به رییس جمهور کرزی معرفی می‌نماید.

عبدالخالق حسینی، یک تن از اعضای  کمیسیون مستقل انتخابات در کنفرانس دیروز این‌ کمیسیون اظهار نمود که کمیته‌ی گزینش برخلاف ماده‌ی 64 قانون اساسی کشور می‌باشد. به گفته‌ی حسینی، ایجاد کمیته‌ی گزینش نه تنها خلاف قانون اساسی کشور است، بلکه در گزینش آن خارجی‌ها نیز اعمال نفوذ کرده‌اند. به گفته‌ی وی، قبل از این که قانون صلاحیت‌ها و تشکیلات  کمیسیون انتخابات تصویب گردد، عده‌ای از سفارت‌‌خانه‌ها در دهلیزهای مجلس باعده‌ای از نمایندگان گفت‌وگو نموده و فشار بر تصویب این قانون وارد کرده است. به گفته‌ی این عضو‌ کمیسیون، فشارهای آنان باعث ایجاد کمیته‌ی گزینش شده که در مغایرت با قانون اساسی کشور قرار دارد.

کمیته‌ی گزینش‌ هفته‌ی گذشته ایجاد و رسما به فعالیت شروع نمود‌. این کمیته برعلاوه‌ی ساختن طرز‌العمل کاری برای ثبت نام و کاندیدا شدن برای عضو‌ کمیسیون مستقل انتخابات، رییس این کمیته را نیز تعین نمودند. عبدالرئوف ابراهیمی‌ به عنوان عضو‌ این کمیته ودارالانشای هر‌دومجلس، به عنوان دارالانشای این کمیته مشترکا کار را به پیش برده و به زودی 27 تن از کمیشنران را به رییس جمهور کرزی معرفی می‌نماید.

در کمیته‌ی گزینش، شش نفر عضویت دارند که رییسان مجلس نمایندگان، مجلس سنا، دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و یک تن از ‌جامعه‌ی مدنی را شامل می‌شود. ایجاد کمیته‌ی گزینش به فرمان رییس جمهور کرزی بود‌ که هدف از ایجاد آن تسریع و تأمین شفافیت انتخابات سال 1393 خورشیدی خوانده شده است.

اعضای‌ کمیسیون مستقل انتخابات شیوه‌ی تصویب قانون تشکیلات و صلاحیت‌های ‌کمیسیون انتخابات را مورد انتقاد قرار دادند و با استناد به ماده‌ی 109 قانون اساسی، آن را خلاف قانون اساسی کشور می‌دانند. به باور اعضای ‌کمیسیون، دو‌ثلث از اعضای مجلس سنا وقتش تمام شده و دیگر از صلاحیت برخور‌دار نمی‌باشند. تنها یک‌ثلث مجلس وقتش باقی مانده که اعضای انتصابی مجلس را تشکیل می‌دهند. به باور اعضای ‌کمیسیون، هرگاه قوانینی از طرف اعضای انتصابی مجلس تصویب گردند، به‌یقین که به نفع ملت نبوده و مطابق به خواست افراد تصویب می‌شود. اعضای  کمیسیون باورمند است که تصویب و تفسیر قوانین در هم‌چو وضعیت، مطابق به میل و خواست افراد صورت می‌گیرد. آنان معتقدند، افرادی که دوره‌ی کاری شان ختم شده، با استفاده از این فرصت به  کمیسیون مراجعه نموده و با تصویب قوانین راه را برای شان باز کرده‌اند.

در ماده‌ی 109 قانون اساسی کشور آمده است که «پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دوره‌ی تقنینی، در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی‌تواند». اعضای‌ کمیسیون مستقل انتخابات با استفاده از این ما‌ده‌ی قانون، قانون تشکیلات و صلاحیت‌های‌ کمیسیون انتخابات را غیرقانونی می‌دانند. به باور آنان، رییس جمهور کرزی نیز در توشیح آن قانون اساسی را نقض نموده است. هرچند آنان توشیح این قانون را از سوی رییس جمهور کرزی مصلحت‌گرایانه می‌خوانند؛ اما خواهان تفسیر مجدد آن از سوی دادگاه عالی کشور شدند.

اعضای ‌کمیسیون مستقل انتخابات هم‌چنان علاوه نمودند که 6 تن از اعضای  کمیسیون یک و نیم سال از دوره‌ی کاری شان باقی مانده و تنها رییس و دوتن دیگر از اعضای جدید که بنا‌بر تشخیص و مصلحت رییس جمهور کرزی معرفی می‌شوند، می‌تواند از سوی رییس جمهور کرزی تعیین گردد. به باور آنان، 80 درصد از کارهای ‌کمیسیون تکمیل گردیده و افراد جدیدی که وارد‌ کمیسیون می‌شوند، نو‌کار اند و در کنار‌ اعضای سابق می‌توانند ایفای وظیفه نمایند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به‌زودی کمیته‌ی گزینش 27 تن از واجدان شرایط را به عنوان کمیشنران  کمیسیون مستقل انتخابات به رییس جمهور کرزی معرفی و از آن میان 9 تن به عنوان عضو  کمیسیون مستقل انتخابات تعیین ‌می‌شوند.

توشیح قانون انتخابات و قانون صلاحیت‌ها و تشکیل ‌کمیسیون انتخابات با استقبال گرم نهادها، احزاب سیاسی، شورای ملی و شهروندان هم‌راه بود. شایعاتی مبنی بر برگزار نشدن انتخابات و تعلل حکومت جهت ابقای حیات سیاسی شان با توشیح این دو قانون کم‌رنگ شده و امیدواری‌هایی را نیز خلق نموده است.

هرچند که شهروندان و نهادهای مسوول از برگزاری انتخابات سراسری و فراگیر‌ نگران اند؛ اما خواهان برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده‌ي آن در فضای آزاد، سالم و شفاف می‌باشند.  کمیسیون مستقل انتخابات اعلان نموده است که ثبت نام کاندیدان در 25 سنبله‌ی سال جاری رسما شروع می‌شود. به گفته‌ی این  کمیسیون، آماده‌گی‌های لازم برای برگزاری انتخابات گرفته شده است.