صرافان به رسم اعتراض دروازه‌ی سرای شهزاده را بسته‌اند

اطلاعات روز: اتحادیه‌ی صرافان امروز در پیوند به تعدیل‌های که در مقرره‌ی بانک مرکزی وارد شده، اعتراض و دروازه‌ی سرای شهرزاده را بسته‌اند.
این اتحادیه امروز(چهارشنبه،18دلو) این مقرره‌ی بانک مرکزی را غیرعادلانه خوانده و خواستار لغو آن از سوی این نهاد شدند.
توقف صدور جواز به صرافان جدید در شهرهای بزرگ، گزارش‌دهی از معاملات پولی به ارزش بیش از ۵۰۰هزار افغانی به بانک مرکزی، ریاست اتحادیه توسط فردی که جواز فعالیت خدمات پولی داشته باشد؛ از موارد عمده در این مقرره است.
میرافغان ساپی، رییس اتحادیه‌ی صرافان به رسانه‌ها گفت که تطبیق این مقرره سبب فرار سرمایه از افغانستان خواهد شد.
آقای ساپی مقرره‌ی که از سوی بانک مرکزی تعدیل شده را خلاف قانون اساسی خواند و گفت که اگر خواست‌های اتحادیه‌ی صرافان تا دو روز دیگر از سوی بانک مرکزی و حکومت پذیرفته نشود، آنان دست به تظاهرات« گسترده» خواهند زد.
آغاز صدور جواز صرافی در شهرهای بزرگ، نبود گزارش‌دهی از تبادله اسعار، گزارش‌دهی از معاملات پولی که ارزش آن بیش از یک میلیون افغانی باشد، تعیین ۵۰۰هزار افغانی ضمانت جواز برای شهروندان خارجی، لغو تضمین صراف بعد از فسخ جواز تحت عواید بانک، انتقال آزادانۀ پول در داخل کشور، لغو شناخت مشتری و دسترسی به دیتابس اشخاص از عمده‌ترین خواست‌های این اتحادیه است.
بانک مرکزی جدیدآ طرزالعمل ۲۲ ماده‌یی را در مورد فعالیت صرافان تهیه کرده است.