رییس‌‌جمهور: اداره‌یی که استخدام در آن شفاف نباشد اصلاح شدنی نیست

اطلاعات روز: رییس‌جمهور غنی در مراسم معرفی اتشه‌های تجارتی و کارمندان جدید تدارکات ملی بر شفافیت پروسه‌ی استخدام در اداره‌های دولتی تأکید کرد و گفت که ضوابط بر روابط باید پیروز شود.
آقای غنی امروز(شنبه، 1ثور) در این مراسم گفت، پروسه‌ی استخدام در گذشته مانع استفاده از ظرفیت‌های جوانان به حساب می‌رفت، اما اکنون ضوابط بر روابط پیروز شده است و ما از آن تقدیر می‌کنیم.
رییس‌جمهور از کارکرد یک ساله‌ی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز قدردانی کرد و گفت:« در هر اداره‌ی که پروسه‌ی استخدام مبهم باشد یا براساس روابط استوار باشد آن اداره در عمر اصلاح نمی‌شود، اگر شما صد میلیون دالر در آن اداره که براساس روابط تعیین شده، سرمایه گذاری کنید نتیجه‌ی آن صفر است.»
وی افزود، به هر اندازه‌ که ضوابط بر روابط حاکم شود، به همان میزان وحدت ملی، اعتماد میان ملت و دولت و اعتماد میان سکتور خصوصی و جامعه تأمین می‌شود.
آقای غنی معرفی اتشه‌های تجارتی را یک دست آورد بزرگ برای حکومت خواند و از وزارت تجارت خواست که چارچوب واضیح برای پاسخ به تمامی مکتوب‌های اتشه‎‌های تجارتی تهیه کند.
وی از اتشه‌های تجارتی نیز خواست که دیدگاه‌ها، موانع و کم و کاستی‌ها در مورد رشد تجارت را به صورت درست تحلیل و فرصت‌ها را به گونه‌ی مشخص واضیح کنند.
رییس‌جمهورغنی عدم توازن در بلانس واردات و صادرات کشور را یک مشکل بنیادین خواند و گفت کشوری که واردات‌اش 12برابر از صادراتش باشد، آن کشور نمی‌تواند پایدار باشد.
آقای غنی می‌گوید در حالی 40 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند که ظرفیت تولید 80درصد کالاهای وارداتی در افغانستان موجود است.
امتحان اتشه‌های تجارتی درماه عقرب سال گذشته از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شده بود.
تحلیل وضعیت بازار اقتصادی کشورها، نظارت جدی از سهولت‌های کالاهای افغانستان در مارکیت‌های جهانی، حل مشکلات تجارتی افغانستان در کشورهای میزبانی از عمده ترین کارهای اتشه‌های تجارتی است.