اسناد تازه: فیصله‌نامه‌ی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مخالف اعلامیه ریاست جمهوری است

اطلاعات روز: ارگ ریاست جمهوری روز پنج‌شنبه با نشر اعلامیه‌یی از برگزاری سلسله جلسات هماهنگی در مورد آمادگی برای برگزاری انتخابات خبر داده و در آن گفته بود که کمیسیون مستقل انتخابات با تمدید مدت زمان ثبت‌نام رای‌دهندگان و در پاسخ به نگرانی‌های مردم «تصمیم گرفته تا در صورت تقاضای مراجعه کننده، روی کاپی تذکره ستیکر نصب گردد.»

پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات نیز با نشر اعلامیه مطبوعاتی نوشت که کمیسیون پس از انجام مشوره‌های گسترده با جوانب ذی‌دخل در انتخابات، «در نتیجه اجماع بر آن شد که پس از این واجدین شرایط رای‌دهی می‌توانند با کاپی تذکره تابعیت شان به مراکز ثبت‌نام مراجعه نموده و تصدیق ثبت‌نام رای‌دهی در کاپی تذکره‌ی شان برچسپ زده شود.»

اما اسنادی که به تازگی به‌دست روزنامه اطلاعات روز رسیده نشان می‌دهد که اعضای کمیسیون انتخابات با اکثریت آرا طرح بدیل را رد کرده و فیصله کرده‌اند که تصدیق ثبت‌نام رای‌دهندگان تا ختم روند ثبت‌نام رای‌دهندگان در عقب تذکره اصلی برچسپ زده شود.

در متن فیصله‌نامه نهایی جلسه اعضای کمیسیون به تاریخ 20 ثور آمده که «به منظور تهیه فهرست معتبر رای‌دهندگان، فراهم نمودن زمینه برگزاری انتخابات شفاف، جلوگیری از تقلب در انتخابات و رعایت قانون انتخابات، کمیسیون ذریعه فیصله‌نامه شماره (30-1396 مورخ 18 جدی سال 1396) خویش لایحه ثبت‌نام و تهیه فهرست رای‌دهندگان را تصویب نموده است.» براساس این مصوبه کمیسیون مستقل انتخابات، تصدیق ثبت‌نام رای‌دهندگان در عقب تذکره اصلی برچسب زده می‌شود.

در جلسه 20 ثور، پنج‌شنبه هفته گذشته، اعضای کمیسیون با اکثریت آرا فیصله نموده‌اند که: «بنابه موارد قانونی فوق‌الذکر در این مورد هیچ‌گونه تغییرات آورده نمی‌شود و تصدیق ثبت‌نام رای‌دهندگان کماکان الی آخر روند ثبت‌نام رای‌دهندگان در عقب تذکره اصلی برچسپ زده شود.»

چهار عضو کمیسیون مستقل انتخابات پای این فیصله امضا کرده اما گلاجان بدیع صیاد، رییس کمیسیون، حفیظ‌الله هاشمی و رفیع بیدار پای این فیصله امضا نکرده‌اند. منابعی در کمیسیون انتخابات در این زمینه به روزنامه اطلاعات روز گفته بودند که طرح بدیل براساس فرمایش رییس جمهور غنی مطرح شده است.

این منابع گفته بودند که پس از باخت موافقان تصمیم رییس‌جمهور در جلسه‌ی رأی‌گیری، گلا‌جان صیاد، رییس کمیسیون به بهانه‌ی تلفون به بیرون می‌رود و به آقای بیدار عضو دیگر کمیسیون پیام می‌دهد. او نیز هم‌زمان با بیرون شدن از جلسه اعلام می‌کند که نصاب تکمیل نیست و نتیجه را ملغا اعلام می‌کند. این در حالی است که چهار عضو دیگر کمیسیون به‌شمول مشاوران یوناما در جلسه حاضر بوده و تصمیم اعضا با امضای چهار عضو کمیسیون مبنی بر رد تصمیم رییس‌جمهور و چسپاندن استیکرها به کاپی شناس‌نامه، درج کتابچه‌ی جلسات کمیسیون می‌شود.

ریاست جمهوری افغانستان دخالت آقای غنی در این تصمیم را رد می‌کند و می‌گوید که در جلسه روز پنج‌شنبه که در ارگ برگزارش شده، اعضای کمیسیون طرح بدیل را پیشنهاد کرده‌اند و ارگ تنها خبر آن را منتشر کرده است.

شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت که در دو جلسه این موضوع به‌حیث یک نگرانی و نگرانی‌های امنیتی نیز در مورد برچسپ زدن استیکر در عقب تذکره اصلی مطرح شده است. اداره تذکره و کمیسیون انتخابات مسوولیت گرفتند که روی طرح‌های بدیل کار کنند. به گفته‌ی آقای مرتضوی مسوولان این اداره‌ها سپس در جلسه پنج‌شنبه اعلام کردند که راه بدیلی را که در نظر گرفته‌اند، برچسپ زدن در کاپی تذکره تابعیت است.

او گفت: «در جلسه روز پنج‌شنبه هیچ عضو کمیسیون به این فیصله اشاره نکردند و هیچ عضو کمیسیون نگفتند که این در مغایرت و مخالفت با کدام طرزالعمل یا قانون هست و همه شان در جلسه حاضر بودند. من از شما انتظار دارم که از اعضای کمیسیون سوال کنید که اگر مخالفت دارند پس چرا اعلامیه را دادند.»

یک منبع از کمیسیون مستقل انتخابات که نمی‌خواهد نامش در این گزارش درج شود به اطلاعات روز گفت: «فیصله‌ی کمیسیون مستقل انتخابات با آن‌چه ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده، متفاوت است و کمیسیون مخالف ثبت نام رای دهندگان با کاپی تذکره است.»

این منبع کمیسیون می‌گوید که فیصله‌نامه‌های کمیسیون به‌صورت کتبی در اختیار نهادهای دیگر قرار می‌گیرد. او می‌گوید که در فیصله‌نامه‌ی کمیسیون به‌صورت روشن پیشنهاد ریاست جمهوری رد شده و کمیسیون با اکثریت آرا با تصمیم تازه‌ی رییس جمهور مخالف است و آن را نقض قانون انتخابات و استقلال کمیسیون می‌داند. او می‌گوید اگر ریاست جمهوری افغانستان فیصله‌ی کمیسیون را دارد، چرا آن‌را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهد.