مقام‌های محلی ولایت غزنی سقوط ولسوالی اجرستان را رد کردند

اطلاعات روز: عارف نوری، سخن‌گوی والی غزنی به اطلاعات روز گفت که نیروهای کمکی ساعت 11 امروز (یکشنبه، 30ثور) به ولسوالی اجرستان رسیده‌اند.
آقای نوری سقوط ولسوالی اجرستان بدست طالبان را رد کرد و افزود که درگیری در این ولسوالی جریان دارد.
گروه طالبان شب گذشته پایه‌ی مخابراتی«سلام» تنها شبکه‌ی مخابراتی فعال در این ولسوالی را قطع کرده‌اند.
عارف نوری گفت که از شب گذشته به این طرف امکان ارتباط تلفونی با مرکز ولسوالی اجرستان وجود ندارد.
اما گروه طالبان با نشر خبرنامه‌ی اعلام کرده است که ولسوالی اجرستان سقوط کرده است.