بانک معلومات کمیسیون انتخابات چیست و چرا فعال نشده است؟

زهرا جویا
بانک اطلاعاتی در کمیسیون مستقل انتخابات، سیستمی است که تمام معلومات در مورد رأی‌دهندگان، محل‌های رأی‌دهی، حوزه‌های انتخاباتی، ولایات، ولسوالی‌ها و نواحی پس از ثبت‌نام واجدین شرایط شرکت در انتخابات، در آن درج می‌شود. این سیستم به هدف افزایش شفافیت و نظارت‌پذیرساختن روند انتخابات قرار بود راه‌اندازی شود؛ اما علی‌رغم اهمیت آن تا هنوز فعال نشده است.
این بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات را قادر می‌سازد که جزئیات و گزارش دقیق از میزان ثبت‌نام‌کنندگان، حوزه‌های انتخاباتی و میزان مشارکت مردم در روز انتخابات، داشته باشد.
نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که از انتخابات سال 2004 تاکنون، کمیسیون این مسأله‌ی مهم را در اولویت قرار نداده و هر دور انتخابات در افغانستان به‌دلیل نبود سیستم جمع‌آوری اطلاعات با فقدان شفافیت برگزار شده است.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که نهادهای ناظر بر انتخابات همواره بر ایجاد بانک اطلاعاتی در کمیسیون مستقل انتخابات تأکید دارند. این بانک در امرشناسایی حوزه‌های انتخاباتی، جلوگیری از تقلب با استفاده از شناس‌نامه و تکرار ثبت‌نام در مراکز ثبت‌نام، کمیسیون مستقل انتخابات را کمک می‌کند.
آقای رشید می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات با تمام ناباوری‌ها وعدم اعتماد مردم به این نهاد، هنوز هم سیستمی که شفافیت انتخابات در گرو آن است، ایجاد نکرده است.
وی افزود که نهاد فیفا همواره نگرانی‌اش را از عدم اطلاعات دقیق دفتر مرکزی کمیسیون با مسوولان آن در میان گذاشته اما سوی کمیسیون هیچ‌گونه توجهی به این موضوع مهم نشده است.
آقای رشید تأکید دارد که اعضای جدید کمیسیون انتخابات نیز کار در این نهاد مهم را آسیب‌شناسی نکرده و هنوز هم نمی‌دانند که کدام موضوع را در اولویت‌شان قرار دهند.
رییس اجرایی فیفا افزود که نبود بانک اطلاعاتی در کمیسیون مستقل انتخابات باورمندی مردم، نهادهای ناظر بر انتخابات، احزاب سیاسی و جامعه‌ی مدنی را برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عاری از تقلب، زیر سوال قرار می‌دهد.
اعضای نهادهای نظارت بر انتخابات باور دارند که اگر اراده و ظرفیت لازم در کمیسیون انتخابات وجود داشته باشد، ایجاد بانک اطلاعاتی بیش از پنج تا هفت هزار دالر هزینه در بر نمی‌گیرد.
محمدنعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) می‌گوید که سیستم جمع‌آوری اطلاعات هنوز در کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد نشده است.
آقای ایوب‌زاده گفت که کمیسیون انتخابات از ظرفیت لازم برخوردار نیست و به همین دلیل این سیستم ساخته نشده است. اما مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که بانک اطلاعات ایجاد شده و قرار است تا دو روز دیگر کار عملی آن در مرکز رسماً آغاز شود.
سید ابراهیم سادات، رییس تکنالوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که توسط این بانک اطلاعاتی تمام معلومات در مورد حوزه‌های انتخاباتی و رأی‌دهندگان جمع آوری می‌شود. او گفت که دیروز برای 14 ولایت تجهیزات و لوازم آن انتقال و کار آغاز شده است و قرار است برای برخی دیگر از ولایت‌ها امروز(دوشنبه، 7جوزا) نیز تجهیزات فرستاده شود.
آقای سادات گفت که در بانک اطلاعاتی، اسم، اسم پدر، سریال نمبر شناس‌نامه، محل سکونت، شماره تماس، حوزه انتخاباتی، ولایت و ولسوالی مربوط به ثبت‌نام کنندگان ثبت می‌شود.
وی تأکید کرد که کتاب‌های که در آن ثبت‌نام کنندگان راجستر می‌شود، با استفاده از اسکنرهای مخصوص اسکن شده و هر نسخه‌ی اسکن شده‌ی آن توسط یک اپلکیشن به بانک اطلاعاتی در مرکز فرستاده می‌شود.
آقای سادات می‌گوید که قرار است فردا یا پس فردا(هشتم یا نهم) ماه جوزا کار بانک اطلاعات رسمأ در دفترمرکزی کمیسیون آغاز شود.
این بانک اطلاعاتی با نصب یک نرم افزار از طریق کمیپوتر‌ها از ولایت‌ها به مرکز وصل می‌شود.
سادات گفت که کتاب‌های راجستر رأی‌دهندگان از ولسوالی‌ها به مرکز ولایات انتقال داده شده و پس از اسکن آن کتاب‌ها، اطلاعات به مرکز انتقال می‌یابد.
او گفت که برای پیش‌برد این بانک اطلاعاتی، سه نفر برنامه نویس «پروگرام افیسر» موظف شده‌اند.
آقای سادات می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات آماده است که تمام مناطق افغانستان را به این بانک اطلاعاتی وصل سازد مشروط براین که نهادهای امنیتی، امنیت را تأمین کنند. پیش از این ملیحه حسن، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات نیز به اطلاعات روز گفته بود که بانک اطلاعاتی در این نهاد ایجاد شده است. او در این مورد گفته بود :«بانک اطلاعاتی ایجاد شده است. مراکزی که به این سیستم وصل است تمام معلومات را داخل بانک اطلاعاتی می‌اندازند و ما در مرکز آن را توحید می‌کنیم. اما ولسوالی‌هایی هم داریم که برای دو سه روز حتا امکان تماس تلفونی ندارد. همین حالا در برخی ولسوالی‌ها گفته نمی‌توانیم که چند نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند.»
روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان از تاریخ 25 حمل آغاز شده و این روند در مرکز و ولایت‌های افغانستان جریان دارد.
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها پس از آن برگزار می‌شود که رهبران حکومت وحدت ملی، پس از ماه‌ها رایزنی اعضای جدید برای کمیسیون‌های انتخابات تعیین کردند.
بیشتر بخوانید: https://www.etilaatroz.com/61002/