نمایندگان با ایجاد یک کمیسیون ویژه تقلب در روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان را بررسی می‌کنند

اطلاعات روز: مجلس نمایندگان برای بررسی ادعاهای تقلب در روند توزیع شناس‌نامه و ثبت‌نام رأی‌دهندگان کمیسیونی را ایجاد می‌کند.
امیرخان یار معاون دوم مجلس امروز (چهارشنبه، 16، جوزا) در نشست عمومی مجلس گفت که برای بررسی شکایت‌ها در مورد جعل و تزویر در روند توزیع شناس‌نامه و ثبت‌نام رأی‌دهندگان یک کمیسیون ویژه از سوی مجلس ایجاد می‌شود.
آقای یار از کمیسیون‌های دایمی مجلس خواست که یک نماینده‌ی شان را برای ایجاد این کمیسیون ویژه معرفی کند.
معاون دوم مجلس پس از انتقاد برخی نمایندگان از چگونگی روند توزیع شناس‌نامه و ثبت‌نام رأی‌دهندگان، گفت که اعلام توزیع 10 میلیون شناس‌نامه و چاپ 18 میلیون برچسب ثبت‌نام رأی دهندگان و هم‌چنین کمبود فورم شناس‌نامه و برچسب ثبت‌نام در بسیاری حوزات انتخابایتی نیاز به بررسی جدی دارد.
او خاطر نشان کرد که کمیسیون موظف مکلف است تا راه حل درستی را برای پایان دادن به مشکلات موجود در روند ثبت‌‎نام رأی‌دهندگان پیدا کند.
همزمان با این، برخی نمایندگان مجلس نیز مدعی شدند که در نتیجه‌ی تقلب و جعل کاری، فورم توزیع شناس‌‎نامه و برچسب ثبت‌نام رأی‌دهندگان در برخی مراکز ثبت نام در ولایت‌ها کمبود کرده است.
چمن شاه اعتمادی یکی از اعضای مجلس در این رابطه گفت که چاپ 18 میلیون برچسب و تصمیم توزیع 10 میلیون شناس‌‎نامه باید از سوی مجلس بررسی شود.
او تأکید کرد که هم اکنون بر اساس آمار کمیسیون انتخابات حدود 5 میلیون رأی‌دهنده ثبت‌نام کرده‌اند، ولی متباقی شناس‌نامه‌ها و برچسپ‌ها روشن نیست.
نذیر احمد حنفی نیز گفت که چاپ 18 میلیون برچسب و توزیع 10 میلیون شناس‌نامه، خود ثابت کننده‌ی مسأله‌ی تقلب گسترده در انتخابات است و مجلس باید جلو “این جنایت” را بگیرد.
با این وجود، داوود کلکانی گفت که مجلس با ایجاد یک کمیته یا یک کمیسیون باید شکایت‌ها در مورد انتخابات را همراه با کمیسیون انتخابات به شکل تخنیکی، فنی و عملی بررسی کند.
نمایندگان ولایت‌های پکتیا، هرات، قندهار، فاریاب و بامیان در نشست امروز مجلس از کمبودی فورم توزیع شناس‌نامه و برچسب رأی‎دهندگان در مراکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان این ولایت‌ها شکایت داشتند.
به گفته‌ی آنان، فورم شناس‎نامه و برچسب رأی‌دهندگان در مراکز انتخاباتی باقی نمانده است؛ اما در خانه‌های برخی افراد و اقارب مسوولان محلی کمیسیون انتخابات توزیع می‌شود.