“توزیع شناسنامه‌ی افغانستان به شهروندان پاکستان در ولایت کنر”

اطلاعات زوز: نمایندگان مردم کنر در مجلس می‌گویند که در مناطق سرحدی این ولایت در روند توزیع شناس‌نامه برای واجدان شرایط رأی دهی، به شهروندان پاکستانی نیز شناس‌نامه‌ی افغانستان توزیع می‌شود.
وژمه صافی، نماینده‌ی مردم کنر در مجلس امروز (شبنه، 19، جوزا) در نشست عمومی مجلس نمایندگان گفت که در روند توزیع شناس‌نامه برای واجدان شرایط رأی دهی، پاکستانی‌ها از آن‌سوی خط دیورند نیز می‌آیند و شناس‌نامه می‌گیرند.
خانم صافی بیان داشت که مردم مناطق سرحدی با سوءاستفاده از روابط فامیلی و خانواده‌گی که با مردم آن طرف خط دیورند دارند، در گرفتن شناس‌نامه به پاکستانی‌ها کمک می‌کنند. او این مسأله را فروش هویت ملی افغانستان به خارجی‌ها خواند و گفت که توزیع شناس‌نامه به پاکستانی‌ها خیانت ملی محسوب می‌شود.
این نماینده‌ی مردم کنر بیان داشت که روند توزیع شناس‌نامه‌ها منجر به «بی‌عزتی شناس‌نامه‌های کشور شده است.»
سخی مشوانی نماینده‌ی دیگر مردم کنر در مجلس گفت که در مناطق سرحدی این ولایت حتا در برخی قرارگاه‌های طالبان مسلح نیز شناس‌نامه افغانستان توزیع می‌شود. آقای مشوانی افزود که طالبان مسلح شناس‌نامه‌های افغانستان را به اعضای خارجی خود توزیع می‌کنند و از آنان می‌خواهند تا با شرکت در انتخابات به نفع نامزدان مورد حمایت آنان رأی دهند.
نمایندگان مردم کنر تأکید دارند که وزارت داخله به ویژه نهادهای کشفی و استخباراتی کشور باید مانع توزیع شناس‌نامه به شهروندان پاکستانی شوند. به گفته‌ی آنان اگر نهادهای امنیتی زمینه‌ی توزیع شناس‌نامه به شهروندان پاکستانی را محدود نسازند و کسانی را که به این کار دخیل هستند زیر پیگرد قانونی قرار ندهند، مشکلات زیادی در آینده متوجه امنیت افغانستان خواهد بود.