استقبال یوناما از کاروان صلح هلمند

اطلاعات روز: دفتر معاونیت سازمان ملل در کابل (یوناما) از کاروان صلح هلمند در کابل استقبال کرده و گفته است که دروازه‌های این نهاد برای بحث روی تمدید آتش‌بس و گفت‌وگو‌های صلح باز است.
کاروان صلح خواهان هلمند امروز(یک‌شنبه، 3 سرطان) در مقابل دفتر معاونیت سازمان ملل در کابل تحصن کرده است.
یوناما گفته است که ملل متحد در افغانستان متعهد است تا به منظور خاتمه‌ی جنگ از آرزوی افغان‌ها برای تمدید آتش‌بس و آغاز گفت‌وگو های صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت کند و تأمین صلح در افغانستان ممکن است.


اعضای کاروان صلح هلمند می‌گویند که آنان برنامه دارند پس از سه روز اعتراض در مقابل دفتر سازمان ملل در کابل، پس از آن در برابر سفارت‌های امریکا، روسیه، ایران و پاکستان که «تمویل کنندگان جنگ» افغانستان هستند، به اعتراض شان ادامه دهند.
تحصن اعضای کاروان صلح هلمند در مقابل دفتر سازمان ملل و سفارت‌خانه‌های برخی کشورها، پس از آن آغاز شد که روز گذشته طالبان پیشنهادات آنان را رد کردند.