تدامیچی یاماموتو، نماینده سازمان ملل برای افغانستان

سازمان ملل خواهان «مشارکت معنادار زنان» در روند صلح افغانستان شد

اطلاعات روز: یوناما یا هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان می‌گوید زنان افغان باید در روند صلح افغانستان مشارکت معنادار داشته باشند.

تدامیچی یاماموتو، نماینده‌ی خاص دبیرکل سازمان ملل در افغانستان در محفل روز جهانی باز در کابل گفته است که زنان مانند مردان از منازعات متأثر شده‌اند اما نابرابری جنسیتی در افغانستان در بخش مشارکت زنان در روندهای صلح هنوز هم ادامه دارد.

دراعلامیه‌ی یوناما که امروز (سه‌شنبه، 13 قوس) منتشر شده به نقل از آقای یاموتو آمده است: «مشارکت زنان در گفت‌وگوهای صلح برای پایان دادن به منازعات و تأمین ثبات دوامدار ضروری و حیاتی می‌باشد. زنان باید برای مشارکت فعال و سهم‌گیری در روندصلح آماده باشند و در تیم مذاکرات و نهادهای مشورتی در مورد صلح از آنان نمایندگی شود.»

ازسوی هم الیتا میلر، نماینده دفتر ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان گفته است زمانی که زنان روندهای صلح را رهبری می‌کنند و در آن مشارکت دارند، نه تنها صلح دوامدار خواهد بود بلکه زنان حق اشتراک در گفت‌وگوهای صلح درافغانستان را نیز خواهند داشت.

اوگفته است: «هیچ تصمیمی در مورد آینده افغانستان بدون مشارکت کامل تمام شهروندانی که از آینده متأثر می‌شوند، نباید صورت گیرد و هیچ روند صلحی بدون شمولیت مستقیم زنان کامل و پایدار نخواهد بود.»

دراعلامیه یوناما همچنان آمده است که اشتراک کنندگان محفل روز جهانی باز موانعی را که مانع شنیده شدن صدای زنان در گفت‌وگوهای صلح می‌شوند، ناامنی و حملات هدفمند علیه مدافعین حقوق بشری زنان به‌شمول خبرنگاران، فعالان و رهبران بلند پایه زنان گفته‌اند.

سازمان ملل درحالی خواهان مشارکت معنادار زنان در گفت‌وگوهای صلح شده است که اخیراً تلاش‌های حکومت افغانستان و دولت امریکا برای رسیدن به صلح با طالبان افزایش یافته است.

رییس جمهور اشرف غنی در نشست ژنیو پلان صلح حکومت افغانستان را اعلام کرد وگفت که یک هیأت 12 نفره را برای پیشبرد مذاکرات صلح به ریاست سلام رحیمی، رییس دفتر مقام ریاست جمهوری تعیین کرده است. در ترکیب این هیأت چندین زن نیز دیده می‌شود.