دکتر محمدامین احمدی
طالبان باور دارند که حقوق بشر، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق زنان آنگونه که در قانون اساسی تعریف شده، از چارچوب اسلام خارج است و طالبان می‌‌‌خواهند که این موارد طوری بازتعریف شود که در چارچوب اسلام قرار بگیرد.
جنرال‌ها و مقامات نظامی و مشخصاً جنرالان بازمانده و تربیت‌شده در نظام‌های دیکتاتوری و غیرمردم‌سالارانه، به بی‌رحمی مشهور اند. مسلک...
گزارشی از بازسازی قصر دارالامان در انتهای جاده‌ی دارالامان، با دیوارهای استنادی بلندی روبه‌رو می‌شویم که در این اواخر ساخته...
اطلاعات روز: «د افغانستان برشنا شرکت» فهرستی از بدهکارانش را منتشر کرده که نشان می‌دهد شماری از نهادهای دولتی، مقام‌های...