شورای عالی انقلاب فرهنگی با درخواست محمود احمدی‌نژاد برای تاسیس دانشگاه موافقت کرده است. خبرگزاری ایسنا می‌نویسد که این دانشگاه...