سه شنبه 24 سرطان 1393

‎یعقوب یسنا

پارلمان (مجلس نمایندگان) افغانستان، شرکت بیمه شد! نماینده‌های پارلمان کشور، در گیرودارهای بن‌بست انتخاباتی، به فکر سرنوشت‌شان شدند و قانونی را تصویب کردند که حقوق و امتیازهای […]

پارلمان (مجلس نمایندگان) افغانستان، شرکت بیمه شد!

نماینده‌های پارلمان کشور، در گیرودارهای بن‌بست انتخاباتی، به فکر سرنوشت‌شان شدند و قانونی را تصویب کردند که حقوق و امتیازهای دوام‌دار (تمام عمر) را از دولت (بیت‌المال) دریافت کنند؛ این حقوق شامل بیست و پنچ درصد معاش موجود‌شان، دو نگه‌بان سلاح‌دار، پاسپورت خدمت که تمام عمر بتوانند برای معیشت‌ به اروپا و امریکا و ترکیه و… رفت و آمد کنند.

چندروز پیش نیز قانونی را تصویب کردند که بعد از این کسانی می‌توانند به نمایندگی‌ نامزد شوند که درجه‌ی تحصیل‌شان، لیسانس باشد؛ اما کسانی که یک دوره‌ نماینده‌ی پارلمان بوده‌اند، این یک دوره را معادل گرفته‌اند به درجه‌ی تحصیلی لیسانس و گفته‌اند، این افراد اگر بی‌سواد محض هم باشند، می‌توانند نامزد نمایندگی پارلمان شوند؛ این در حالی است که اکثر نماینده‌های پارلمان این چند‌ دور پارلمانی، بی‌سواد بوده‌اند!

نماینده‌های گرامی، ما رای دادیم که شما بروید با تصویب قانون از حقوق شهروندان و از حقوق شهروندی حمایت کنید؛ شما بروید حکومت و فساد اداری را نظارت کنید؛ شما بروید بودجه را نظارت کنید؛ شما بروید بودجه را به جاهایی که ملت لازم دارد، به مصرف برسانید!

ما رای ندادیم که شما بیش‌تر از مقام‌های حکومتی، فساد کنید؛ ما رای ندادیم که شما برای رای گرفتن اعتماد وزیران از پارلمان، تجارت کنید؛ ما رای ندادیم که شما از وزیران باج بگیرید و خویشاوندان‌تان را به چوکی‌های ریاست معرفی کنید؛ ما رای ندادیم که خویشاوندان‌تان را برای تداوی رایگان، یعنی از هزینه‌ی دولت به ترکیه، هند و… بفرستید؛ ما رای ندادیم که وزیر مالیه با افشای دزدی شما، گریه‌ی‌تان را دربیارد؛ در نهایت، ما رای ندادیم که با تصویب چنین قانونی، همیشه دست‌تان به جیب ما و ملت غریب دراز باشد و هرچه در جیب ما پیدا شود، شما بگیرید!

نمی‌دانم لعنت به خودم بفرستم که رای دادم یا لعنت به شما بفرستم که این چنین بی‌وقار و بی‌شرم برآمدید!

Subscribe
Notify of
guest
5 دیدگاه‌ها
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments