پیشنهادات هوسانه‌ی اداره امور؛ از گوشت بودنه تا پشت مغز گوساله

پیشنهادات هوسانه‌ی اداره امور؛ از گوشت بودنه تا پشت مغز گوساله

اسناد تدارکاتی نشان می‌دهد که ۱۸ نوع گوشت به ارزش حداقل ۶۳ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۵۴۰ افغانی برای ریاست دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری افغانستان برای منظوری به کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد شده است. این قرارداد قرار بوده از طریق روش باز ملی با «شرکت تجارتی نوبهار قلب آسیا لمیتد» امضا شود که مدت آن پس از منظوری قرارداد تا ختم سال مالی ۱۴۰۰ تعیین شده است.

خان آقای رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان امروز سه‌شنبه، هفتم دلو اسناد تدارکاتی این قرارداد را منتشر کرد. پیش‌تر آقای رضایی ادعا کرده بود که خرید ۱۸ نوع گوشت برای اداره امور ریاست‌جمهوری پیشنهاد شده است. این افشاگری در روزهای اخیر سروصداهای زیادی خلق کرد.

براساس اسناد منتشرشده، این پروژه از طریق اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست‌جمهوری به تاریخ ۲۶ سنبله به اعلان داوطلبی گذاشته شده که ۱۲ شرکت شرطنامه دریافت کرده‌اند، اما صرف یک داوطلب آفر ارائه و در جلسه آفرگشایی در ۲۳ میزان شرکت کرده است.

براساس این اسناد، برای ریاست دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری افغانستان خرید ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلو گوشت گوسفند رانپر خسی، تازه، بدون چربی؛ ۱۸ هزار تا ۲۱ هزار و ۶۶۰ کیلو گوشت گوسفند رانپر نر تازه، بدون چربی و با وزن ۲ الی ۳ کیلو؛ یک هزار تا یک‌هزار و ۲۰۰ کیلو چامپ گوشت گوسفند؛ ۴۰ هزار و ۵۲۰ تا ۴۸ هزار و ۶۲۴ کیلو گوشت گوسفند بسته نر، بدون دنبه با وزن ۱۷ الی ۲۰ کیلو؛ ۱۵ هزار و ۹۶۰ الی ۱۹ هزار ۱۵۲ کیلو گوشت گوساله استخوان‌دار بدون چربی؛ یک هزار الی یک هزار و ۲۰۰ کیلو گوشت سرخ گوساله؛ ۵۰۰ الی ۶۰۰ کیلو گوشت پشت مغز گوساله؛ ۲۵ الی ۳۰ کیلو گوشت فیلمرغ ذبح‌شده، پاک‌شده متوسط؛ ۳۰۰ الی ۳۶۰ کیلو گوشت کبک ذبح‌شده و پاک‌شده؛ یک هزار و ۶۰۰ الی یک هزار و ۹۲۰ کیلو گوشت بودنه ذبح‌شده، پاک شده؛ دو هزار الی دو هزار ۴۰۰ کیلو گوشت ماهی فلیپ؛ ۵۰۰ الی ۶۰۰ کیلو گوشت ماهی لقه بدون خار، پاک‌شده بدون دم و سر؛ ۵۰۰ الی ۶۰۰ کیلو ساسچ گوشت  مرغ؛ ۱۰۰ الی ۱۲۰ کیلو ساسچ گوشت گوساله؛ یک هزار الی یک هزار و ۲۰۰ کیلو گوشت سرخی گاو؛ ۱۰۰ الی ۱۲۰ کیلو جگر گوسفند؛ ۴۵۰ الی ۵۴۰ کیلو گوشت مرغ ذبح‌شده خانگی وطنی، پاک‌شده بدون بال، جگر، گرده، گردن و سنگدان با وزن یک کیلو الی یک کیلو و ۲۰۰ گرام؛ ۸۰ هزار و ۵۶۸ الی ۹۶ هزار ۶۸۱ کیلو گوشت مرغ ذبح‌شده فارمی وطنی بدون بال، جگر، گرده، گردن و سنگدان که وزن آن از ۸۰۰ گرام الی یک هزار و ۲۰۰ گرم باشد، پیشنهاد شده است.

در این سند آمده که برای این قرارداد حداقل ۶۷ میلیون و ۷۷۶ هزار افغانی و حد اکثر ۸۱ میلیون ۳۳۱ هزار ۲۰۰ افغانی قیمت ارائه شده بود. قیمت پیشنهادی نظر به قیمت تخمینی ۳.۷۹ درصد ارزان‌تر بوده که از سوی هیأت ارزیابی آفرها، یک آفر جواب‌گو تشخیص و برای اعطای قرارداد پیشنهاد شده است.

در این سند آمده که داوطلب پیشنهادی بعد از دریافت اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، به‌خاطر حمایت و تقویه بودجه ملی و با در نظرداشت منافع علیای کشور، در یک نامه برای هر نوع گوش تخفیف داده است.

حداقل قیمت تخمینی این پروژه ۷۰ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۸۸۰ افغانی و حداکثر قیمت آن ۸۴ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۶۵۶ افغانی بوده است که پس از ارائه تخفیف از سوی شرکت، قیمت حداقلی آن ۶۳ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۵۴۰ افغانی و قیمت حداکثری آن ۷۶ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۶۴۸ افغانی شده است.

اسناد نشان می‌دهد که کارشناس اداره تدارکات ملی در مورد این قرارداد کدام ملاحظه‌ای نداشته است.

عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه که اخیرا از سوی رییس‌جمهور برکنار شد می‌گوید که در یکی از نشست‌های کمیسیون تدارکات ملی که این قرارداد ارائه شده، مخالفت کرده است. آقای ارغندیوال روز گذشته در نشست خبری گفت:‌ «در یکی از قرارداد‌های گوشت‌ اداره امور ریاست‌جمهوری ۱۸ نوع گوشت قرارداد شده بود. درحالی‌که عساکر در صف نبرد با معاش ماهانه ۱۲ هزار افغانی نان خشک ندارند که بخورند. در برابر آن ایستادگی کردم.»

آقای ارغندیوال افزود زمانی‌که قراردادها از جمله قرارداد ۱۸ نوع گوشت برای اداره امور در نشست کمیسیون تدارکات ملی ارائه می‌شد، قراردادها بدون ملاحظه تأیید می‌شد، اما او تنها کسی بود که در اخیر از این قرارداد و یک قرارداد خرید تیل انتقاد کرد. به گفته‌ی او، رییس‌جمهوری غنی بعد از صحبت‌های او گفت که از جزئیات قرارداد خرید ۱۸ نوع گوشت اطلاع نداشته و در نهایت این قرارداد در نشست کمیسیون رد شد.

  1. جالب است من شاهد مینو دورژیم ودومفکوره متضاد درارگ بوده یکی هم در زمام داری نورمحمد تره کی که نان ایشان به پاینترین سطح تنزیل کرده بود ویکی هم دررژیم طالبا ن که به جز لوبیا کچالو ودوغ چیزی دیګری را نه دیده ام
    اما ا فسوس که نورمحمد ترهکی وطالبان سوقط کرده اند
    وحال حکومت بدست مافبیا غربی وشروفساد مجاهلین افتیده است که بالای مردم رحم نه دارد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *