رییس اداره‌ی عالی تفتیش

انجام ۴۲۳ مورد تفتیش؛ «عاملان ۲۶ قضیه به دادستانی کل معرفی شده‌اند»

اداره‌ی عالی تفتیش افغانستان می‌گوید که در جریان سال مالی ۱۳۹۹، این اداره ۴۲۳ مورد تفتیش را در سراسر کشور انجام داده است.

محمدنعیم حقمل، رییس اداره‌ی عالی تفتیش که امروز (یک‌شنبه، ۱۹ دلو) در برنامه‌ی «حساب‌دهی دولت به ملت» صحبت می‌کرد، گفت که در نتیجه‌ی این بررسی‌ها، ۲۶ قضیه شامل قضایای سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، اختلاس، تذویر،‌ غصب زمین و سایر قضایا به دادستانی کل ارجاع شده است.

آقای حقمل افزود که در میان عاملان قضایای ارجاع‌شده به دادستانی کل، وزیران، فرماندهان پولیس ولایات، شهردارهای ولایات و رییسان و سایر کارمندان ادارات محلی شامل اند.

از سویی هم به گفته‌ی او، ۶۹۸ میلیون افغانی در این قضایا به دولت خسارت وارد شده است.

همچنان فضل‌هادی فضل، معاون اداره‌ی عالی تفتیش در امور تفتیش‌ مالی و تفتیش رعایت اسناد تقنینی نیز در این برنامه گفت که بررسی‌های این اداره در بخش‌های رعایت قوانین و مقررات، مالی و اداری، مبارزه با فساد و تفتیش‌های سیستم‌های تکنالوژی معلوماتی در مراجع سکتور عامه؛ شامل وزارت‌خانه‌ها، ادارات مستقل دولتی، شرکت‌های دولتی و شاروالی‌ها می‌باشد.

معاون اداره‌ی عالی تفتیش در امور تفتیش‌ مالی و تفتیش رعایت اسناد تقنینی

آقای فضل افزود که ۱۶۸ تفتیش در بخش رعایت قوانین و مقررات، هشت تفتیش در بخش عمل‌کرد، ۱۰۹ تفتیش در پروژه‌های ساختمانی، ۲۹ تفتیش در بخش سیستم تکنالوژی معلوماتی و تفتیش قطعیه شامل تفتیش‌های اداره‌ی عالی تفتیش در سال مالی ۱۳۹۹ بوده است. همچنان به گفته‌ی او، این اداره، ۹ تفتیش در بخش صورت حساب‌های مالی تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی و ۴۱ تفتیش در بخش صورت حسابات مالی پروژه‌هایی که توسط بانک جهانی تمویل می‌شود، انجام داده است.

معاون اداره‌ی عالی تفتیش در امور تفتیش‌ مالی و تفتیش رعایت اسناد تقنینی افزود که این اداره در حدود ۵۰ تفتیش حکمی و ۱۱ تفتیش در بخش مصارف بودجه‌ی ویروس کرونا در مرکز و هفت ولایت کشور نیز انجام داده است.

در همین حال، رییس اداره‌ی عالی تفتیش گفت که اداره‌ی عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری، وزارت صحت عامه و شهرداری کابل نیز شامل اداراتی است که این اداره به‌دلیل مصارف بودجه‌ی ویروس کرونا آن‌ها را تفتیش کرده است.

تحصیل و تصفیه‌ی بیش از ۱۲ میلیارد افغانی

از سویی هم، محمدنعیم حقمل گفت که اداره‌ی عالی تفتیش در نتیجه‌ی اجرای تفتیش در سال مالی ۱۳۹۹، جمعا مبلغ دو میلیارد افغانی قابل تحصیل و مبلغ ۱۰.۷۸ میلیارد افغانی دیگر قابل تصفیه را تثبیت کرده است.

او گفت که این مبلغ پول قرار است به خزانه‌ی دولت واریز شود.

در همین حال، معاون اداره‌ی عالی تفتیش در امور تفتیش‌ مالی و تفتیش رعایت اسناد تقنینی گفت که از مجموع پول قابل تحصیل، ۴۲۰ میلیون افغانی و از مجموع پول قابل تصفیه، ۱.۲۷ میلیارد افغانی به خزانه‌ی دولت واریز شده است.

با این حال، رییس این اداره تأکید کرد که در مقابل هر افغانی بودجه‌ی اداره‌ی عالی تفتیش، مبلغ‌های قابل تحصیل و تصفیه در نتیجه‌ی تفتیش‌های آن، به هشت افغانی می‌رسد.

او گفت: «از آن جایی که اداره‌ی عالی تفتیش نقش وقایوی و اصلاحی دارد، با آن هم در نتیجه‌ی تفتیش‌های انجام‌شده در مقابل هر یک افغانی که این اداره به مصرف رسانده است، مبلغ هشت افغانی به خزانه‌ی دولت واریز می‌شود و در مقابل فی افغانی که تحت بودجه‌ی عادی به مصرف رسیده است، مبلغ ۱۲ افغانی دوباره به خزانه‌ی دولت واریز می‌شود.»

محمدنعیم حقمل اما گفت که این رقم به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در سال مالی ۱۳۹۹، نسبت به سال مالی ۱۳۹۸ کم‌تر بوده است. گفتنی است که در سند بودجه‌ی سال مالی گذشته، برای این اداره ۲۵۲ میلیون افغانی بودجه درنظر گرفته شده بود.