طالبان قانون اساسی دوره‌ی محمدظاهر شاه را به گونه‌ی موقت نافذ می‌کنند

عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه‌ی گروه طالبان می‌گوید که قانون اساسی دوره‌ی محمدظاهر شاه، آخرین شاه افغانستان به استثنای مواد متضاد آن با احکام اسلامی، از سوی این گروه برای دوره‌ی موقت نافذ می‌شود.

وزارت عدلیه‌ی طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که عبدالحکیم شرعی این موضوع را روز گذشته (دوشنبه، ۵ سنبله) در دیدار با وانگ یو، سفیر چین در کابل مطرح کرده است.

او در این دیدار همچنین گفته است که آن تعداد قوانین و سندهای بین‌المللی که در تضاد با شریعت اسلامی و اصول حکومت طالبان نباشد، نیز از سوی این گروه محترم شمرده می‌شود. سرپرست عدلیه‌ی طالبان افزوده که این گروه خواستار روابط نیک با جهان است.

از سویی هم او به کشورهای منطقه و جهان اطمینان داده است که طالبان اجازه ندهند تا از خاک افغانستان علیه آنان استفاده شود.

سفیر چین در کابل هم گفته است که کشورش خواستار حفظ رابطه‌ی دپپلماتیک با حکومت طالبان است. او افزوده است که چین برای برداشتن تحریم‌ها بر طالبان، تلاش می‌کند.

قانون اساسی دوره‌ی محمدظاهر شاه در سال ۱۳۴۳ نافذ شد. این قانون پس از سقوط طالبان در دوره‌ی انتقالی نیز موقتا نافذ شد. بعدا در سال ۱۳۸۲ قانون اساسی جدید تصویب شد.