آتش‌زدن آلات موسیقی

منابع مردمی در پکتیا: طالبان آلات موسیقی یک آوازخوان محلی را آتش زده‌اند

منابع مردمی در ولسوالی زازی آریوب ولایت پکتیا می‌گویند که طالبان آلات موسیقی را که مردم در مراسم‌های خوشی از آن استفاده می‌کردند، در این ولسوالی آتش زده‌اند.

در ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، نیز دیده می‌شود که شماری از اعضای طالبان و مردم شعله‌های آتشی را که در نتیجه‌ی سوزاندن آلات موسیقی بلند است، تماشا می‌کنند.

در همین حال، مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در پکتیا ادعای آتش‌زدن آلات موسیقی را رد کرده، می‌گویند که طالبان محلی تنها به آوازخوانان توصیه کرده‌اند که آواز نخوانند.

خالقیار احمدزی، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در پکتیا می‌گوید که ویدیوی نشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز مربوط به گذشته‌ها است.

این درحالی است که طالبان با تسلط کامل بر افغانستان، پخش موسیقی را در شماری از رسانه‌های محلی نیز منع قرار داده‌اند. طالبان موسیقی را خلاف شریعت می‌دانند و به این دلیل با آن مخالفت می‌کنند.