تعویض‌های سلیقه‌ای در معارف تخار

تعویض‌های سلیقه‌ای در معارف تخار؛ «جنگجویان طالب کارمند می‌شوند»

فهرست شهرت آمرین، مدیران و اعضای نظارت ریاست معارف ولایت تخار به اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته است که نشان می‌دهد ۴۲ تن از کارمندان به بست‌های پایین‌تر پیشنهاد شده‌اند.

در این فهرست دیده می‌شود که برخی از آمرین، مدیران و اعضای نظارت ریاست معارف تخار از بست‌‌های ۳ به ۴ و ۵ پیشنهاد شده‌اند. این فهرست با مهر ریاست معارف ولایت تخار و همچنین امضای مولوی حزب‌الله مبشر، رییس معارف طالبان به وزارت معارف طالبان پیشنهاد شده است.

معترضان به روزنامه اطلاعات روز می‌گویند که طالبان سرنوشت بسیاری از مأموران سابق معارف را مشخص نکرده‌اند، اما افراد خود را تعیین بست کرده‌اند و جدول‌شان را همگانی نکرده‌اند. چندین کارمند نظارت معارف گفته‌اند افراد طالبان که قرار است به‌جای آنان گماشته شوند، سواد ندارند.

محمود (مستعار) به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که پس از دو سال تلاش و گرفتن آمادگی به بست نظارت ریاست معارف گماشته شده بود. محمود ۲۰ عضو خانواده دارد و معاش بست آن ۱۴ هزار افغانی در ماه بود: «در نظام جمهوریت اضافه‌کاری داشتیم، اما در دوران طالبان اضافه‌کاری که نمی‌دهند، معاش ما را هم می‌خواهند بگیرند و به افراد خود بدهند.»

«محمود» در ماه حوت سال ۹۸ امتحان تحریری برای استخدام در بست‌های معارف تخار شرکت کرد، اما روند به‌دلیل شیوع ویروس کرونا تا ماه میزان سال ۹۹ به تعویق افتاد. او با کامیاب‌شدن در امتحان تقریری در بست‌ نظارت معارف تخار گماشته شد: «در ماه میزان امتحان تقریری را دادم. هر روز احتمال می‌رفت کس دیگری با دادن رشوه به‌جای من کامیاب شود. خوشبختانه این کار نشد. با هزاران مشکل پیشنهاد ما در اول ماه قوس سال ۹۹ به کابل ارسال شد و در ۲۰ حوت ما به‌عنوان کارمندان معارف استخدام شدم.»

او از طالبان می‌خواهد که افراد تحصیل‌کرده را از معارف تخار دور نکنند و این باعث خواهد شد که سطح کیفی در معارف بیشتر از این پایین نیاید: «وقتی یک آدم بی‌سواد که سال‌ها در کوه‌ها جنگ کرده است به‌جای ما گماشته شود، کیفیت آموزش در تخار پایین می‌آید. برکنارکردن ما از کار بدون کدام دلیل قوی، غیرقانونی است.»

فهرست شهرت آمرین، مدیران و اعضای نظارت ریاست معارف ولایت تخار نشان می‌دهد 42 تن از کارمندان به بست‌های پایین‌تر پیشنهاد شده‌اند.
فهرست شهرت آمرین، مدیران و اعضای نظارت ریاست معارف ولایت تخار نشان می‌دهد ۴۲ تن از کارمندان به بست‌های پایین‌تر پیشنهاد شده‌اند.

امضا یاد ندارند

وحید [نام مستعار] یکی از کارمندان بخش نظارتی معارف تخار است. او شاکی است که طالبان حتا بدون ارزیابی کردن فعالیت‌شان، می‌خواهند آن‌ها را در بست‌های ۴ و ۵ خالی تبدیل کنند.

او مدعی است که بست‌های‌شان را طالبان به افراد خود واگذار می‌کنند که برخی از آنان حتا سواد خواندن و نوشتن را ندارند.

وحید ۱۰ عضو خانواده دارد و در یک خانه کرایی زندگی می‌کند و ماهوار دو هزار افغانی بابت کرایه پرداخت می‌کند.  او به امید پیداکردن کار دانشگاه رفت و به بسیار دشواری به‌عنوان آمر نظارت یکی از ولسوالی‌ها تخار گماشته شد، اما بی‌خبر از اینکه با آمدن طالبان تمام تلاش‌هایش در خطر نابودی قرار خواهد گرفت: «کارهای تبدیلی ما از بست‌های سوم به بست‌های پایین در وزارت معارف طالبان جریان دارد. تا حالا مکتوب تبدیلی ما نرسیده، اما قبل از رسیدن مکتوب، افراد طالبان کارهای‌مان را از دست ما گرفته‌اند.»

او از بست سوم در معارف تخار در حکومت سابق، ماهوار ۱۴ هزار افغانی حقوق و ۸ هزار افغانی اضافه‌کاری دریافت می‌کرد، اما به‌زودی در بست معلمی تبدیل می‌شود که ۸ هزار حقوق در ماه دارد.

وحید می‌گوید طالبان سه ماه معاش‌شان را نپرداخته‌اند و در فصل سرما در وضعیت «بد اقتصادی» به‌سر می‌برد: «طالبان ما را خودی نمی‌دانند و حق اعتراض در مقابل طالبان نداریم. بست‌های ما را به افراد خود می‌دهند که حتا سواد خواندن و نوشتن ندارند و امضا کردن را نمی‌دانند.»

وزارت معارف طالبان تبدیلی آمرین معارف ولسوالی‌‌ها، آمرین معارف شهرها و آمرین نظارت ولسوالی‌های ولایات و حوزه‌های تعلیمی را منظور کرده است
وزارت معارف طالبان تبدیلی آمرین معارف ولسوالی‌‌ها، آمرین معارف شهرها و آمرین نظارت ولسوالی‌های ولایات و حوزه‌های تعلیمی را منظور کرده است

سکوت طالبان                                              ­­­­­­­­­­­­­­­­

چندین بار کارمندان معارف در اعتراض به از دست دادن وظایف‌شان و تبدیل‌شدن غیرقانونی به بست‌های پایین با «مولوی حزب‌الله مبشر»، مسئول معارف طالبان دیدار کرده‌اند. در این دیدارها آقای مبشر به کارمندان معارف اطمینان داده‌است که آنان را از کار برکنار نمی‌شوند و احتمالا در بست‌های معادل‌شان تبدیل شوند.

کارمندان معترض به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که رییس معارف طالبان از طرح تبدیل آنان به بست‌های پایین‎‌تر استقبال می‌کند و می‌خواهد که جنگجویان و اقوام خود را در این بست‌ها بگمارد.

منابع مردمی در تخار به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که مولوی حزب‌الله مبشر از فرماندهان طالبان در جنگ با حکومت سابق بوده و در مدارس دینی پاکستان آموزش دیده است.

روزنامه اطلاعات روز خواست تا دیدگاه رییس معارف طالبان در تخار را نیز بگیرد، اما وی حاضر به مصاحبه نشد.

مکتوبی از وزارت معارف طالبان به اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته که نشان می‌دهد که تبدیلی آمرین معارف ولسوالی‌‌ها، آمرین معارف شهرها و آمرین نظارت ولسوالی‌های ولایات و حوزه‌های تعلیمی منظور شده است.

در این مکتوب آمده است که افراد فوق در صورت موجودیت بست‌های معادل به آن گماشته شوند و در غیر آن صورت به بست‌های پایین‌تر و یا در صورت نبود بست‌های خالی در حالت انتظار معاش قرار بگیرند. این مکتوب به امضای سعیداحمد شهیدخیل، معین منابع و اداره وزارت معارف طالبان صادر شده است.

پرسشی این روزها ذهن آمران، مدیران و اعضای نظارت ریاست معارف تخار را درگیر کرده است که چگونه افراد نزدیک به طالبان بدون مدرک مکتب و دانشگاه خواهند توانست به‌جای آنان در معارف کار کنند. آنان هشدار می‌دهند که تصفیه‌سازی کارمندان سابق از بست‌های بلند معارف جزء کاهش کیفیت آموزشی دیگر پیامی ندارد.