واجد روحانی

واجد روحانی

گزارشگر

واجد روحانی متولد 1373 است. او در دانشگاه هرات خبرنگاری خوانده است. از پاییز سال 1398 به‌عنوان گزارشگر اطلاعات روز در غرب کشور کار می‌کند.