دوشنبه 31 سنبله 1393

Jafar Rasouli

دوستان! دیگر سخن از دموکراسی؛ رای مردم و نهاد های قانونی در حکومت افغانستان تنها جنبه ی شوخی دارد. تیم عبد الله و اشرف غنی روندی را […]

دوستان! دیگر سخن از دموکراسی؛ رای مردم و نهاد های قانونی در حکومت افغانستان تنها جنبه ی شوخی دارد. تیم عبد الله و اشرف غنی روندی را که از کنفرانس بن شروع شد ه بود؛ نظام نوپای دموکراتیک نامیده می شد؛ عملا به کنار نهادند. باید منتظر ماند که کی خود اینها را کنار می زند و ساختار دلخواه خود را ایجاد می کند. دیگر راه باز است هر کس می تواند نظام دلخواه خود را ایجاد کند.

Subscribe
Notify of
guest
1280 دیدگاه‌ها
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments