دوشنبه 31 سنبله 1393

Zakia Shefayee

آن دو مست قدرت را می گویند، بالاخره تفاهم کردند. کاش این تفاهم و تعامل همان پنج شش ماه قبل انجام میشد. این همه بار اقتصادی که […]

آن دو مست قدرت را می گویند، بالاخره تفاهم کردند. کاش این تفاهم و تعامل همان پنج شش ماه قبل انجام میشد. این همه بار اقتصادی که فقط سنگینی اش قامت پدران این سرزمین را خمیده تر و پیشانی مادران را چروکیده تر کرد، بر این ملت بیچاره تحمیل نمیشد. کاش این دکتوران حاذق بین المللی قبل از تجویز نسخه دموکراسی یک معاینه خون می کردند و پیشاپیش می فهمیدند که این سرزمین کهن پرافتخار با تاریخ پنج هزار ساله، خونش شدیدا به این دوا حساسیت دارد. ای کاش به جای این انتخابات مزخرف چند تا سرک و مکتب می ساختند و شرکت سهامی دولت را از همان ابتدا گرد میز مذاکره پایه گذاری می کردند.

Subscribe
Notify of
guest
56 دیدگاه‌ها
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments